Rodičovský príspevok bude od augusta tohto roka na vyššej úrovni. Ide o skoršiu valorizáciu, ktorá vyplýva z novely zákona o rodičovskom príspevku. To v praxi znamená, že od januára sa už príspevok podľa výšky životného minima tentorkát zvyšovať nebude.


Rodič, ktorý pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval a mal tak nárok aj na materskú, bude od augusta dostávať rodičovský príspevok na úrovni 473,30 eura. Pre ostatných rodičov platí, že budú poberať sumu 345,20 eura. Vyšší príspevok dostanú prvýkrát v septembri tohto roka.

Stále tiež platí, že viac dostávajú rodičia dvojičiek alebo napríklad trojičiek. Suma príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Môže sa aj znížiť, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si tak povinnú školskú dochádzku. Vtedy sa príspevok kráti o polovicu najmenej na tri mesiace.

Kráti aj vtedy, ak sa rodič zároveň dostáva materskú alebo podobnú dávku aj z iného štátu Európskej únie. Rodičovský príspevok je vtedy vyplácaný v sume určenej ako rozdiel medzi sumou príspevku a sumou dávky z cudziny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: