Väčšina slovenským miest nemá investičný plán obnovy svojich budov, ale väčšina ho plánuje vypracovať. Vyplýva to z prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť v spolupráci s Úniou miest Slovenska.


Na otázku, či by v prípade prípravy plánu obnovy verejných budov vo vlastníctve mesta využili nástroj „pasport obnovy budovy“, odpovedali prevažne súhlasne. Väčšia zapojených miest tiež vyjadrila názor, že považujú obnovu budov v ich vlastníctve s ohľadom na zníženie spotreby energie za jednu z priorít mesta v nasledujúcich rokoch.

Obnove verejných budov sa venuje pripravovaná európska legislatíva v rámci dvoch kľúčových smerníc. Budovy v Európskej únii spotrebujú 40 percent energií a vyprodukujú 36 percent emisií. Ich obnova by tak pomohla znižovať emisie a zároveň by priniesla úspory financií. Nová verzia smernice o energetickej efektívnosti je už od júla schválená a jej hlavným cieľom je zrýchlenie obnovy všetkých budov v správe samospráv na tri percentá ročne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: