Skupina VÚB v prvom štvrťroku vykázala prevádzkový zisk 45 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 percenta. Čistý zisk dosiahol 25,2 percenta, pričom pomer nákladov a výnosov bol 55,3 percenta.


Kapitálová primeranosť banky v marci dosahovala 19,24 percenta, čo vysoko presahuje minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v marci 16,6 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,9 percenta. Celkové vklady klientov boli 13,9 miliardy eur, čo je takisto nárast o 8,9 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: