Od 19. apríla tohto roka môžu záujemcovia posielať žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov. Ide o tretiu výzvu na čerpanie peňazí z rezervy predsedu vlády, z ktorej majú byť podporené verejnoprospešné účely. Informoval o tom Úrad vlády SR.


Na podporu aktivít na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov je vyčlenená suma 300-tisíc eur. Maximálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie je 10-tisíc eur.

Do výzvy sa môžu zapojiť samosprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, ale aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára. Termín uzávierky je 30. mája tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: