Spoločnosť Golden Oak Capital dostala od Národnej banky Slovenska (NBS) pokutu vo výške 10-tisíc eur. Podľa rozhodnutia firma ponúkala dlhopisy bez toho, aby jej centrálna banka k nim najprv schválila prospekt.

NBS uvádza, že firma Golden Oak Capital neplnila zákonné povinnosti od 18. februára 2019 do 20. júla 2019. Na svojej internetovej stránke vtedy verejne ponúkala dlhopisy s názvom Dlhopis Golden Oak III. 2019 a Dlhopis Golden Oak IV. 2019.

„Dlhopisy ponúkali bez prospektu, t.j. nemali ho ani schválený a teda ani zverejnený,“ povedal pre Finsider hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. Zákon o cenných papieroch ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov, hovoria, že spoločnosť, ktorá chce takéto dlhopisy ponúkať, musí mať k nim schválený prospekt centrálnou bankou. Tento prospekt musí následne zverejniť.

Golden Oak Capital: Nemali sme povinnosť zverejniť prospekt

Člen predstavenstva Golden Oak Capital Jiří Baďura povedal, že prospekt vydávať nemuseli. „V súvislosti s nami vydanými dlhopismi nebola zákonná povinnosť zverejniť prospekt k dlhopisu,“ tvrdí. Nespresnil však, prečo sa podľa neho daných dlhopisov táto povinnosť netýkala.

Prospekt je pre investora jedným z najdôležitejším dokumentov pri investovaní do dlhopisu. Bývajú v ňom uvedené všetky podstatné informácie. Investor tu nájde napríklad informácie o rizikovosti danej investície či o rizikovosti emitenta. No ani prospekt nie je zárukou toho, že ide o bezpečnú investíciu, predstavuje len súhrn informácií o dlhopise. Každý investor by si mal vedieť vyhodnotiť sám, či bude do daných dlhopisov investovať alebo nie.

Golden Oak Capital patrí do skupiny Fingo. Jej jediným akcionárom je česká spoločnosť InTeFi Finance. Za touto spoločnosťou stojí Lukáš Novák. Ten je v Golden Oak Capital predsedom predstavenstva. Podľa Registra a identifikátora právnických osôb je L. Novák konečných užívateľom výhod aj v sprostredkovateľskej spoločnosti Fingo.sk či v akciovke Fingo. Spoločnosť Golden Oak Capital predáva dlhopisy len prostredníctvom agentov Fingo.sk.

Centrálna banka začala dlhopisy viac kontrolovať

Podľa údajov z Registra účtovných závierok dosiahla vlani firma Golden Oak Capital čistý zisk vo výške 11 196 eur. Rok predtým vykázala stratu 300-tisíc eur. Záväzky firmy na konci minulého roku dosahovali 2,9 milióna eur. Majetok spoločnosti predstavoval 3,6 milióna eur.

Národná banka Slovenska v poslednom období prísnejšie sleduje predaj dlhopisov. V máji zverejnila takzvaný dohľadový benchmark, ktorý emitentom a distribútorom hovorí, ako majú pri predaji dlhopisov postupovať. Emitent by napríklad nemal dlhopis označovať ako garantovaný či zaručený. „Je neprípustné, aby sa používali slová alebo slovné spojenia, ktoré investíciu do podnikových dlhopisov alebo výnos z nej plynúci označujú ako garantovaný, bezpečný alebo bezrizikový a podobne,“ tvrdí NBS. Spoločnosť Golden Oak Capital v minulosti takto svoje dlhopisy označovala. Na svojej stránke mala totiž informáciu o garantovanom výnose.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: