V minulom roku dosiahla finančná skupina Partners celkové tržby vo výške 65,969 milióna eur. Skupinu tvoria firmy Partners Group SK, Partners Investments, Partners Asset Management, Partners Group Bulharsko a Partners Poisťovňa. Po vybudovaní holdingu začala spoločnosť vykazovať finančné údaje za celú finančnú skupinu.

„V roku 2022 sme dosiahli rast vo všetkých kľúčových finančných ukazovateľoch a za každú spoločnosť v skupine,“ hovorí predseda predstavenstva Partners Group Holding Ján Müller.

V obchodnej produkcii rástla spoločnosť Partners Group SK za sprostredkovateľskú časť o takmer tri percentá, počet klientov sa zvýšil o viac ako 22-tisíc a dosiahol 294 749.

Rekordný rok zaznamenali aj investície, v rámci ktorých čisté predaje presiahli hranicu 150 miliónov eur. Skupina má pod správou viac ako 811 miliónov eur, z toho najväčší objem tvorí Partners Investments s objemom viac ako 525 miliónov eur. Ďalší člen skupiny Partners Asset Management spravuje investície vo výške takmer 80 miliónov eur. Ostatné investície v správe sú umiestnené mimo skupiny.

Sprostredkovanie životného poistenia medziročne rástlo o jedenásť percent. Partners Poisťovňa prispela k tomuto rastu za rok svojej existencie uzatvorením 5 959 poistných zmlúv v celkovom objeme poistného vo výške 4,785 milióna eur. Priemerné ročné poistné tak presiahlo sumu 800 eur.

Tržby o 41,5 % vzrástli aj v Partners Group Bulharsko.

Generálny riaditeľ Partners Group SK Jozef Bartánus hovorí, že nestačí mať len dobrú ponuku produktov. „Keď si klient vyberá sprostredkovateľskú spoločnosť, rozhodujúcim faktorom je pre neho transparentná, jasná a zrozumiteľná komunikácia, ako vyplynulo z prieskumu, ktorý sme si robili v decembri minulého roka.“

J. Müller považuje tento rok za rok investičných príležitostí. Volatilita hodnoty aktív na trhoch podľa neho vytvára možnosti vyššieho rastu do budúcnosti ale zároveň tlak na lepšie plánovanie prostredníctvom  finančného plánu. „Našou ambíciou je ešte intenzívnejšie komunikovať s klientmi, vysvetľovať, informovať a aktívne riadiť ich portfóliá tak, aby raz mohli spomínať na toto obdobie ako na čas s najväčšími prírastkami zhodnotenia ich majetku,“ dodal J. Müller.