Banky sa snažia zabezpečiť si, aby od nich neodchádzali hypotekárni dlžníci za lepším úrokom. V tomto roku viaceré banky znížili provízie pre sprostredkovateľov a zároveň predĺžili dobu, počas ktorej musí sprostredkovateľ vrátiť províziu, ak klient svoj úver predčasne splatí. Pre Finsider to potvrdili viaceré zdroje zo sprostredkovateľského prostredia.

Masívna vlna refinancovania predstavuje pre banky problém. S uzatvorením zmluvy sú spojené náklady a ak klient po krátkom čase svoj úver predčasne splatí a prenesie ho do inej banky, pôvodná banka buď nič nezarobí, alebo dokonca bude v strate. Ak si napríklad klient zoberie hypotéku vo výške 100-tisíc eur s dobou splatnosti 30 rokov, banka sprostredkovateľskej spoločnosti vyplatí províziu vo výške 1 100 až 1 600 eur (sprostredkovateľ dostane v skutočnosti menej, keď časť peňazí si ponechá samostatný finančný agent). Okrem toho má finančná inštitúcia s uzatvorením takejto zmluvy spojené aj ďalšie náklady.

Celkovo banka pri takejto hypotéke zinkasuje počas prvého roku na úrokoch od klienta 493 eur. V druhom roku jej klient na úrokoch zaplatí ďalších 477 eur. Ak by niekto svoj úver refinancoval po dvoch rokoch, znamená to, že banka na úrokoch nezarobila ani toľko, koľko vyplatila na provízii. Banky sa preto rozhodli znížiť provízie pre sprostredkovateľov a zároveň predĺžili takzvané storno obdobie. A storno provízie zaviedli aj banky, ktoré ho v minulosti neuplatňovali.

Ak si banka účtuje storno, znamená to, že má stanovené obdobie, v ktorom ak príde k predčasnému splateniu úveru, bude od sprostredkovateľa žiadať vrátenie provízie. Niektoré banky chcú, aby im sprostredkovateľ vrátil celú províziu, iné si naspäť vypýtajú len jej časť. Vtedy platí, že čím neskôr príde k predčasnému splateniu úveru, tým nižšiu čas provízie musí sprostredkovateľ vrátiť.

Ohroziť to môže poctivých sprostredkovateľov

Skutočnosť, že sprostredkovateľ ručí svojou províziou za to, že klient neodíde z banky, predstavuje pre väčšinu agentov vážny problém. Sprostredkovatelia totiž väčšinou nevodia svojich klientov z jednej banky do druhej, aby každý rok zinkasovali novú províziu. Len ťažko by dokázali presvedčiť klienta, aby kvôli malému zníženiu úrokovej sadzby zmenil banku. S refinancovaním sú totiž spojené aj poplatky. Navyše čas veľkých poklesov úrokových sadzieb je pravdepodobne za nami a priemerná úroková sadzba zo všetkých splácaných úverov sa približuje k priemernému úroku z novoposkytnutých úverov. To znamená, že bude čoraz menej ľudí, ktorí by si refinancovaním mohli výraznejšie znížiť svoju úrokovú sadzbu.

Sprostredkovatelia musia vrátiť províziu nielen v prípade, ak klient svoj úver prenesie do inej banky, ale aj vtedy, ak sa napríklad rozhodne svoj byt predať. Aj vtedy sa úver predčasne splatí.

Navyše sa môže stať, že klienta osloví iný agent a ten ho presvedčí na refinancovanie úveru. Jeho pôvodný sprostredkovateľ tak bude musieť vrátiť províziu napriek tomu, že sa nijako nepričinil o to, aby klient zmenil banku.

Veľký problém pre sprostredkovateľov predstavuje aj znižovanie provízií, ktoré je badateľné predovšetkým u veľkých bánk. Pokles sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 25 percent. Agenti, ktorí sa špecializujú na sprostredkovanie hypoték, tak musia rátať s tým, že sa im môže v najbližšom období znížiť príjem. A navyše by si mali tvoriť rezervu pre prípade, že by museli províziu vrátiť.

Storno provízie až sedem rokov

Podľa informácií Finsidera najdlhšie musia agenti ručiť svojou províziou za klientov v Tatra banke. Tá predĺžila storno provízie z 36 až na 84 mesiacov, teda na sedem rokov. Ak v tomto období príde k predčasnému splateniu úveru, sprostredkovateľ musí banke vrátiť alikvotnú časť provízie.

VÚB banka niekoľko rokov vôbec neuplatňovala pri hypotékach storno provízie. V lete minulého roku ho znovu zaviedla. Ak príde k predčasnému splateniu úveru počas prvých 25 mesiacov, musí sprostredkovateľ vrátiť 70 percent provízie. Od 26. do 37. mesiaca si VÚB účtuje storno vo výške 40 percent.

VÚB zároveň zmenila spôsob vyplácania provízií. Pre sprostredkovateľov znížila prvotnú províziu. Následne im od 24. mesiaca raz za rok platí následnú províziu. Tú sprostredkovateľ dostáva až do 72. mesiaca. Agent tak dostane rádovo každý rok niekoľko desiatok eur v závislosti od zostatku hypotéky v danom mesiaci.

Storno provízie pri hypotékach
Storno provízie pri hypotékach môže nemilo prekvapiť mnohých sprostredkovateľov. (Ilustračné foto: Unsplash)

Slovenská sporiteľňa po novom uplatňuje storno provízie v dĺžke 61 mesiacov. Prvých 13 mesiacov musí sprostredkovateľ vrátiť 100 percent provízie. Následne sa táto čiastka postupne znižuje. Predtým si sporiteľňa od sprostredkovateľov pýtala storno, len ak prišlo k predčasnému splateniu do 37 mesiacov od čerpania úveru.

Prima banka požaduje od sprostredkovateľov vrátenie celej provízie, ak klient predčasne splatí svoj úver do 38 mesiacov. Predtým si takisto pýtala stopercentné storno provízie, ale len počas prvých dvoch rokov trvania úveru.

365.bank v minulosti storno provízie neuplatňovala, po novoch ho zaviedla na prvé dva roky. Počas prvých dvanástich mesiacov dosahuje 100 percent provízie, ďalší rok je to 50 percent.

mBank aktuálne požaduje počas prvých dvoch rokov vrátiť celú vyplatenú províziu. Predtým mBank žiadala vrátenie celej provízie len počas prvého roka a v druhom roku musel agent vrátiť polovicu provízie.

Už dlhšiu dobu nemenila storno provízie UniCredit Bank. U nej platí, že pri predčasnom splatení úveru do 18 mesiacov od čerpania musí sprostredkovateľ vrátiť pomernú časť provízie podľa toho, kedy ku splateniu prišlo.

Ani ČSOB v poslednej dobe nemenila výšku storna. Od sprostredkovateľov ho pýta počas prvých 36 mesiacov od čerpania úveru. Agent musí vždy vrátiť pomernú časť provízie v závislosti od toho, kedy príde k splateniu. Každý mesiac sa tak storno provízie znižuje.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: