ČSOB mení svoj sadzobník poplatkov. Nový cenník ČSOB bude platiť od 1. marca 2022. Klienti si priplatia predovšetkým za hotovostné služby v pobočke. Na zmenu poplatkov upozornil portál Finančný kompas.


Poplatok za vklad hotovosti v pobočke sa zvýši z jedného eura na tri eurá. Hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová vysvetľuje, že tento poplatok platia len tí klienti, ktorí nemajú k svojmu účtu zriadený balík služieb. Ide o dve až tri percentá zo všetkých klientov. Pre ľudí s balíkom služieb i bez neho zostane naďalej zachovaná možnosť vkladať peniaze bez poplatku prostredníctvom siete vkladomatov.

Nový cenník ČSOB prináša aj drahší výber hotovosti v pobočke. Namiesto terajších päť eur zaplatia klienti od marca za výber o jedno euro viac. Alternatívou je v tomto prípade výber z bankomatu ČSOB, ktorý je súčasťou balíkov služieb, klienti tak zaň nedoplácajú.

Ak sa klient rozhodne na výber použiť cudzí bankomat, od marca si za takýto výber priplatí. Nový cenník ČSOB zvyšuje poplatok za výber z iných bankomatov z troch eur na päť eur. Klienti, ktorí využívajú balík Pohoda, v ňom majú predplatený jeden takýto výber. A klienti, ktorí majú balík Extra Pohoda, majú už v cene zahrnuté všetky výbery z cudzích bankomatov na Slovensku a v zahraničí v eurách.

„Menia sa tiež viaceré poplatky spojené s realizáciou platobných operácii priamo v pobočke, nakoľko patria medzi tie najviac nákladné. Bezplatnou, respektíve lacnejšou alternatívou sú vždy služby elektronického bankovníctva, do ktoré rozvoja a bezpečnosti banka kontinuálne investuje, s cieľom umožniť klientom a klientkam čo najpohodlnejšiu správu ich financií,“ vraví A. Jamborová.

Aké zmeny prinesie nový cenník ČSOB od 1. marca 2022

Termínované a sporiace účty

Hotovostný výber zo sporiaceho účtu bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/ výpovednej lehoty bude vo výške 0,50 %/min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 0,50 %/min. 5,00 eur.

Vyplatenie sumy v rámci jednej dispozičnej lehoty dvoma a viacerými platobnými operáciami pri termínovanom vklade bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Pokladničné operácie

Hotovostný vklad s poplatkom 3,00 eur, predtým bol poplatok 1,00 eur.

Hotovostný vklad 3. osobou s poplatkom 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Hotovostný výber s poplatkom 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Príplatok za spracovanie mincí v eurách pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 50 ks mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 eur.

Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v eurách v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 eur.

Platba v rámci ČSOB SR a platba v prospech klienta ČSOB ČR

Odoslaná platba v pobočke v rámci ČSOB bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

SEPA platobné operácie

Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

SEPA trvalý platobný príkaz/Súhlas so SEPA inkasom

Zmena, zrušenie v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Cezhraničné platobné operácie

Trvalý platobný príkaz do zahraničia v pobočke – Zadanie/zmena/zrušenie v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Transakcie platobnými kartami

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 3,00 eura.

Elektronické bankovníctvo

Banka od 1.marca 2022 Implementuje autorizačné zariadenie SmartToken do ČSOB BusinessBanking Lite.

ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Banka vypustila z cenníka poplatok vo výške 150,00 eur/nehnuteľnosť za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti Bankou.

Zdroj: Finančný kompas

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)