Po VÚB banke, Slovenskej sporiteľni a Prima banke mení cenník a Poštová banka. Aj v tomto prípade platí, že pôjde najmä o zdražovanie. Na zmenu cien upozornil portál Finančný kompas.

Poštová banka postupuje pri zmene cenníka postupne ako ostatné banky. Zvyšuje tak najmä poplatky za služby v pobočkách, ktoré možno nahradiť internet bankingom alebo bankomatom. Finančné domy sa týmto spôsobom snažia presvedčiť klientov, aby do pobočky chodili čo najmenej, aby sa pracovníci banky mohli venovať najmä poradenstvu a predaju zložitejších produktov.

V Poštovej banke tak budú drahšie napríklad výbery v pobočkách, za ktoré klienti po novom zaplatia šesť eur. Ľudia, ktorí využívajú seniorský účet, zaplatia za takýto výber päť eur. V oboch prípadoch ide o zdraženie o jedno euro.

Za vklad hotovosti klienti po novom zaplatia jedno euro. Dnes je poplatok polovičný. V prípade, že niekto vkladá peniaze na účet na pošte, musí si k tejto sume pripočítať aj osobitný poplatok za realizáciu transakcie na pošte vo výške 1,30 eura. Majitelia Užitočného účtu síce majú naďalej k dispozícii každý mesiace jeden bezplatný vklad, no osobitný poplatok na pošte musia platiť vždy.

Drahší bude aj vklad hotovosti, ktorý uskutoční niekto iný ako majiteľ účtu. Tento úkon zdražie o 50 centov na päť eur. Poštová banka zvýši aj minimálny poplatok za spracovanie mincí pri vklade a drahšie bude aj spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene.

Ako Poštová banka zmení cenník od 3. júla 2021

Užitočný účet

Po novom bude v balíku neobmedzený počet trvalých príkazov na úhradu na obchodnom mieste (zriadenie, zrušenie) a elektronicky (zriadenie, zmena, zrušenie). Predtým balík obsahoval neobmedzený počet trvalých príkazov na úhradu – zriadenie, zmena, zrušenie.

Debetné karty

Zrušenie poplatku vo výške 50 eur za expresné vydanie platobných kariet.

Informácia o zostatku na účte cez bankomat inej banky bude za poplatok jedno euro, predtým bol poplatok 0,50 eura.

Výber hotovosti debetnými kartami a predplatenými kartami cez Poštomať (na Pošte) bude za poplatok tri eura, predtým bol poplatok vo výške dvoch eur.

Predplatené karty

Výber z bankomatu / cez POS terminál inej banky v ostatných menách bude za poplatok tri eurá, predtým bol poplatok 2,50 eura.

Hotovostné platobné služby

Vklad v hotovosti bude za poplatok jedno euro, predtým 0,50 eura.

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa), bude za poplatok 5,00 eura, predtým bol poplatok 4,50 eura.

Spracovanie mincí v eurá pri vklade na účet v eurách od 51 ks bude za poplatok 0,10 eura/10 ks (aj začatých), minimálne päť eur, predtým 0,10 eura/10 ks (aj začatých), minimálne tri eurá.

Nový cenník, ktorý pripravila Poštová banka, zvyšuje poplatok za výber hotovosti v obchodnom mieste na šesť eur, predtým stál takýto výber päť eur.

Výber hotovosti v obchodnom mieste, v prípade Užitočného účtu Senior, bude za poplatok päť eur, predtým bol poplatok štyri eurá.

Výplata šekovej poukážky bude bez poplatku, predtým výplata na pošte bola za poplatok 1,30 eura.

Spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene za iné nominálne hodnoty v eurách od 51 kusov (základom je vyšší počet predložených alebo prijatých bankoviek a mincí) bude za poplatok 5 eur/100 ks (aj začatých), predtým 1 euro/100 ks (aj začatých).

Platby v rámci SEPA krajín – v obchodnom mieste

Príkaz na úhradu bude za poplatok 6 eur, predtým bol poplatok vo výške 5 eur.

Príkaz na úhradu v prípade Užitočného účtu Senior, bude za poplatok 5 eur, predtým bol poplatok vo výške 4 eur.

Zmena trvalého príkazu na úhradu bude za poplatok 6 eur, predtým bola zmena bezplatná (osobitný poplatok za realizáciu transakcie na pošte + 1,30 eura).

Zmena trvalého príkazu na úhradu v prípade Užitočného účtu Senior, bude za poplatok 5 eur, predtým bola zmena bezplatná (osobitný poplatok za realizáciu transakcie na pošte + 1,30 eura).

Ostatné platobné služby

Urgentný príkaz na úhradu, príplatok za urgentný cezhraničný príkaz na úhradu (nenárokovateľná platba – realizovaná po dohode s bankou) bude za poplatok 20 eur, pretým bol poplatok 50 eur.

Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby (úhrady/inkasa) po realizácii, zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii bude za poplatok 20 eur + poplatok zahraničnej banky, predtým 16 eur + poplatok zahraničnej banky.

Sporenia a Termínované vklady

Hotovostný výber z produktu Dobré sporenie Rezerva bude za poplatok 6 eur, predtým bol poplatok 5 eur.

Spotrebiteľské úvery

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta bude za poplatok 50 eur, predtým bol poplatok vo výške 40 eur.

Vystavenie iného potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť dlžníka / spoludlžníka bude za poplatok 20 eur, predtým bol poplatok 40 eur.

Úver na bývanie

Vystavenie potvrdenia súvisiaceho s úverom bude za poplatok 20 eur

Vystavenie súhlasu banky bude za poplatok 100 eur.

Predtým bol poplatok za vystavenie potvrdenia alebo súhlasu na žiadosť klienta za poplatok 100 eur.

Ostatné služby

Odoslaná poštová zásielka v rámci SR / do zahraničia – poplatok podľa cenníka Slovenskej pošty. Predtým za zásielku do zahraničia bol poplatok 2,50 eur a na Slovensku podľa cenníka Slovenskej pošty.

Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta – papierové / mimoriadny výpis / vyhľadanie archivovaného dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie bude za poplatok vo výške 5 eur, predtým 7 eur a za mimoriadny výpis 5 eur.

Vyhľadanie archivovanej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie (poplatok sa nevzťahuje na spotrebiteľské úvery) bude za poplatok vo výške 50 eur, predtým 45 eur.

Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo) bude za poplatok vo výške 100 eur, predtým 70 eur.

Za bankové služby, ktorý cenník vyslovene neuvádza, si Poštová banka bude účtovať poplatok 5 eur, predtým za každých začatých 15 minút bol poplatok 1,66 eura.

Zdroj: Finančný kompas