Online banka Revolut mení cenník. Zmeny sa dotknú predovšetkým bezplatného účtu Standard. Revolut im stanoví maximálny počet výberov z bankomatu a zníži počet bezplatných nákupov akcií.

V súčasnosti majú klienti, ktorí využívajú účet Standard, možnosť vybrať z bankomatov zadarmo 200 eur mesačne. Revolut tento limit ponechá, no zároveň zavedie nový limit. Klienti budú mať k dispozícii mesačne maximálne päť bezplatných výberov. Po prekročení jedného z týchto limitov im banka začne účtovať poplatok vo výške dvoch percent z vyberanej sumy.

Ide síce o rovnakú výšku poplatku ako v súčasnosti, no dnes nie je stanovená minimálna výška poplatku za výber z bankomatu. Po novom bude minimálny poplatok jedno euro. „To znamená, že za výber zaplatíte jedno euro alebo dve percentá, podľa toho, ktorý poplatok bude vyšší,“ uviedol Revolut v správe pre klientov.

Drahšie medzinárodné prevody

Pre ľudí, ktorí využívajú platené programy Plus, Premium a Metal, sa limity na výbery z bankomatov nijako nezmenia. Pri spoplatnených výberoch však aj tu Revolut zavádza minimálny poplatok vo výške jedného eura.

Revolut zmení aj poplatok za odosielanie peňazí mimo krajín SEPA (EÚ/EHP, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko) a pre klientov, ktorí posielajú prevody v inej mene ako euro. Dnes majú zákazníci s programami Standard a Plus k dispozícii jeden cezhraničný prevod mesačne zadarmo, následne zaplatia 50 centov. Za SWIFT prevody v závislosti od meny platia tri eurá alebo päť eur. Kto využíva programy Premium a Metal, neplatí poplatok za cezhraničné prevody a každý mesiac má k dispozícii bezplatne jeden SWIFT prevod. Za každý ďalší zaplatí tri alebo päť eur v závislosti od meny.

Po novom banka zlučuje cezhraničné a SWIFT platby do jednej kategórie, ktorú nazýva medzinárodné platby. „Poplatky za medzinárodné prevody sa budú pohybovať v rozmedzí od 0,30 eur do 5 eur, pričom ich výška bude závisieť od sumy prevodu a krajiny príjemcu,“ informoval Revolut. V prípade programov Standard a Plus nebudú mať klienti k dispozícii žiadne medzinárodné prevody bez poplatkov. Pri programe Premium bude zdarma jeden medzinárodný prevod a pri účte Metal tri medzinárodné prevody.

Menej bezplatných obchodov s akciami

Banka po novom začne účtovať poplatok za doručenie karty v závislosti od miesta, kam chceme kartu poslať. Výška poplatku sa ešte pred objednaním karty zobrazí v aplikácii. Nový cenník, ktorý zmení spoplatňovanie výberov z bankomatu, medzinárodných platieb a doručovanie kariet, bude platiť od 23. apríla.

Banka zmení aj poplatky za obchodovanie. Tie upraví už od 1. marca. Klienti s programom Standard budú mať po novom k dispozícii každý mesiac jeden bezplatný obchod. V súčasnosti môžu využiť tri. Kto využíva program Plus, bude môcť naďalej využiť tri bezplatné obchody. Používatelia služby Premium budú môcť namiesto ôsmych bezplatných obchodov využiť len päť. A klienti, ktorí majú účet Metal, budú môcť naďalej využívať neobmedzený počet obchodov bez províznych poplatkov.

Revolut výrazne zvyšuje aj poplatok za úschovu cenných papierov. V súčasnosti je na úrovni 0,01 percenta z hodnoty aktíva ročne. Po novom bude dosahovať 0,12 percenta.

Revolut klientov upozorňuje, že ak chcú pre tieto zmeny uzatvoriť svoj účet, môžu tak urobiť bez poplatkov.