Ako už naznačovali včera zverejnené čísla zahraničného obchodu, produkcia slovenského priemyslu sa v novembri relatívne významne prepadla. Dôvodom boli najmä slabšie čísla jeho kľúčovej časti – výroby dopravných prostriedkov. Slabší mesiac (a medzimesačné poklesy) produkcie však doručili aj viaceré ďalšie exportné odvetvia priemyslu – hutníci, strojári, čí výroba spotrebnej elektroniky.

S výnimkou dlhodobo sa trápiacej spotrebnej elektroniky si však v medziročnom porovnaní (i vďaka priaznivému bázickému efektu) udržali rastové čísla. Naopak, pomerne silný medzimesačný nárast produkcie si v novembri pripísal rafinérsky priemysel, ktorý po októbrových technických problémoch vrátil svoju produkciu približne na septembrovú úroveň. 

Produkcia priemyslu sa podľa údajov Štatistického úradu v novembri prepadla až o  4% (sezónne očistené) a vymazala tak akékoľvek zisky z predchádzajúcich mesiacov. V medziročnom porovnaní sa prepadla opäť do červených čísel, keď bola nižšia o 1,9%, po tom, čo v októbri medziročne vzrástla o 4,3%. Po zohľadnení tradičnej sezóny pritom priemysel zaznamenal druhý najnižší výkon od polovica roka 2020 (nižšiu produkciu vykázal len počas dovolenkami ovplyvneného júla tohto roka). Do mínusu priemysel ťahala najmä jeho najväčšia časť, spracovateľský priemysel, ktorého produkcia sa medziročne znížila až o 2,2%. Medziročný pokles však vykázala aj ťažba (o 1,0%), zatiaľ čo energetika si pripísala len zanedbateľný medziročný nárast produkcie (o 0,3%). 

Dôvody slabých novembrových čísel priemyslu je potrebné hľadať predovšetkým v jeho kľúčovej časti, vo výrobe dopravných zariadení. Produkcia áut v novembri zvyčajne rastie, keď sa automobilky snažia predvýrobou pripraviť na zimný útlm a pravidelné odstávky produkcie na prelome rokov. November tak zvyčajne patrí z hľadiska produkcie k jednoznačne najsilnejším mesiacom roka.

Tradičný novembrový nárast produkcie sa však tento rok nedostavil. Produkcia dokonca v porovnaní s októbrom ľahko klesla (o 3,5%), po štatistickom zohľadnení tradičnej sezóny bola medzimesačne nižšia dokonca až o 15% a najnižšia od októbra 2021. V medziročnom porovnaní sa po 12% októbrovom raste prepadla do 7% poklesu. Z celkového medziročného rastu priemyslu uberala výroba áut až 2,1 pb., t.j. bez jej poklesu by neklesal ani priemysel ako celok – ostávajúce odvetvia v priemere narástli medziročne o 0,2%. O dôvodoch slabých novembrových čísel automobilového priemyslu môžeme len špekulovať. Či sa jedna len o krátkodobý výkyv alebo štrukturálny problém ukážu až nasledujúce mesiace.

Ustupujúca inflácia v Európe by na jednej strane mohla podporiť spotrebný dopyt Európanov, vrátane dopytu po nových autách. Na druhej strane, odložený dopyt z čias úzkych hrdiel, ktorého realizácia pomáhala európskym automobilkám počas väčšiny minulého roka, by sa mohol už vyčerpávať. Európske (a slovenské) automobilky zároveň musia čoraz intenzívnejšie zápasiť s mimoeurópskou konkurenciou. V posledných rokoch rástol najmä podiel Číny na európskom trhu s novými autami, najmä elektromobilmi. Každý siedmy elektromobil dovozený do krajín EÚ mal na sebe štítok Made in China.

Slabší mesiace majú za sebou aj niektoré ďalšie prevažne exportné odvetvia priemyslu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa produkcia znížila vo výrobe a spracovaní základných kovov, ale aj vo výrobe spotrebnej elektroniky, či v strojárskom priemysel. Vďaka priaznivému bázickému efektu zo záveru minulého roka, kedy vrcholila energetická kríza, sa však dynamika medziročného rastu hutníkov i strojárov predsa len jemne zrýchlila – u hutníkov z 7,4% na 8,2%, u strojárov z 3,8% na 4,6%. Naopak, spotrebná elektronika na Slovensku dlhodobo zápasí so štrukturálnymi problémami – slabým dopytom i stratou (mzdovej) konkurencieschopnosti. Jej medziročný pokles sa tak v predvianočnom období zvýraznil z -9,2% až na -25,3%.

Aj v novembri nájdeme odvetvia priemyslu, ktorým sa relatívne darilo. V raste pokračovala výroba elektrických zariadení, ktorá si v medziročnom porovnaní udržala dvojcifernú dynamiku rastu (11,4%). Pomerne silný medzimesačný nárast produkcie vykázala farmácia, v medziročnom porovnaní sa tak udržala v pluse (3,3%). Po októbrovom poklese produkcie zavinenom technickými problémami na výrobných zariadeniach sa v novembri zotavila i produkcia rafinérskeho priemyslu. Tá sa vrátila približne na septembrovú úroveň, i v dôsledku sankcií na produkty z ruskej ropy však medziročne ostávala nižšia o 11,2%. Októbrové straty čiastočne vymazala aj ostatná výroba (reprezentovaná najmä výrobou nábytku), ktorá tak zmiernila i dynamiku medziročného poklesu z 17,3% na 9,8%.

Výhľad

Vojna na Ukrajine, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický. Pozvoľna zlepšujúca sa dôvera v priemysle, najmä v zložke očakávanej produkcie, ale naznačuje, že jeho prepady by sa mohli aspoň zmierňovať. V priebehu tohto roka by priemysel mohol konečne ťažiť aj z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený, výrazne pod dlhodobým priemerom.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank