Priemysel sa v máji tohto roka vyvíjal o niečo lepšie než sme očakávali, na medzimesačnej báze vzrástol o 2,5%, oproti predchádzajúcemu roku však bol zaznamenaný pokles o 1,5%.

Dobré čísla naznačoval už vývoj zahraničného obchodu zverejnený v piatok. Podľa očakávaní bol výkon potiahnutý výrobou dopravných prostriedkov, ktorá bola medziročne vyššia o 8%, príspevok však nebol dostatočný na vykrytie poklesu ostatných odvetví. Smerom nadol prispela najmä výroba z gumy a plastu, ako aj výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov.

Väčšina slovenského priemyslu ostáva pod tlakom, výkon je výraznejšie ťahaný produkciou automobiliek. Ako však naznačuje konjukturálny prieskum, aj v tomto odvetví môže postupne dochádzať k istému útlmu, keď sa saldo odpovedí o budúcej produkcii za dva mesiace prepadlo do vysokých negatívnych hodnôt.

Aj výsledky za celú priemyselnú výrobu naznačujú, že priemysel bude v najbližších mesiacoch pod tlakom, keďže sa saldo odpovedí o budúcej produkcii ocitlo v zápornom pásme prvýkrát v tomto roku. Či sa tento trend potvrdí alebo ide o jednorazový výkyv ukážu ďalšie mesiace.

Firmám prospieva upokojovanie situácie na energetických trhoch – cena ropy Brent sa pohybuje na úrovni 76 dolárov za barel, cena plynu na amsterdamskej burze dosahuje približne 32 eur za MWh (hoci asi o osem eur viac než v úvode júna). Spomaľujúci sa globálny dopyt však prirodzene vplýva aj na výkon slovenského priemyslu, ktorý je silne exportne založený.

Posledné mesiace nám ukazujú krehkosť ekonomickej aktivity a výhľad tak naďalej ostáva neistý, keďže inflácia pretrváva na zvýšených úrovniach a centrálne banky ešte úplne nedokončili svoje „domáce úlohy“. Stále však platí, že silnejší a trvácnejší pozitívny impulz predpokladáme v závere tohto roka, ako aj spojený s ekonomickým oživením očakávaným v roku 2024.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne