Po rekordnom roku 2021 nasledoval vlani prepad. Kým v roku 2021 väčšina dôchodkových fondov priniesla sporiteľom zhodnotenie presahujúce desať percent, v roku 2022 skončili všetky fondy v mínuse. Strácali garantované i negarantované fondy.


Väčšina garantovaných dôchodkových fondov v roku 2022 podľa údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností stratila 7,16 až 9,77 percenta. Mimo tohto rozpätia je len dlhopisový fondy od Uniqa. V ňom strata dosiahla 3,97 percenta.

Aj keď ide o garantované fondy, neznamená to, že nemôžu skončiť v strate. Donedávna sa garancie vzťahovali na desaťročné obdobia. To znamená, že po desiatich rokoch nemohla byť hodnota dôchodkovej jednotky vo fonde nižšia ako na začiatku obdobia. Koncom minulého roku poslanci zmenili zákon a garancie sa už budú každému počítať individuálne. Sporiteľ by tak pri odchode na dôchodok nemal mať na dôchodkovom účte menej peňazí, než koľko mu tam prišlo.

Pri pohľade na celkovú výkonnosť garantovaných fondov od ich vzniku, zatiaľ všetky fondy vykazujú kladné zhodnotenie. Priemerné ročné zhodnotenie od vzniku sa v garantovaných fondoch pohybuje od 1,14 do 1,71 percenta.

Rekordná strata

Ešte vyššie straty si vlani pripísali negarantované dôchodkové fondy. Tie stiahli nadol predovšetkým prepady na akciových trhoch. Akcie totiž v roku 2022 zažili najhorší rok od roku 2008.

Vlaňajším rekordérom bol akciový fond od 365.life. Ten vlani stratil 27,77 percenta. Akciový fond od 365.life bol v mínuse aj v roku 2021, keď sporiteľom priniesol stratu ako jediný z negarantovaných fondov. Hodnota dôchodkovej jednotky v tomto fonde v roku 2021 klesla o 10,54 percenta.

Strata v ostatných negarantovaných fondoch sa vlani pohybovala od 10,86 do 17,15 percenta. V indexových fondoch, ktoré majú z dlhodobého hľadiska tendenciu prinášať najvyššie zisky, sa strata pohybovala okolo 14 percent.

Priemerné ročné zhodnotenie od vzniku negarantovaných fondov je aj naďalej kladné. Hoci akciový fond od 365.life to mal vlani už nahnuté a krátko vykazoval záporné zhodnotenie od svojho vzniku. Rok ale ukončil s plusovým priemerným ročným zhodnotením vo výške 0,05 percenta. V ostatných fondoch sa priemerné zhodnotenie od ich vzniku pohybuje od dvoch do 9,11 percenta.

Najvyššie zhodnotenie zatiaľ dosiahli indexové fondy. V nich sa priemerné ročné zhodnotenie od ich vzniku pohybuje v rozmedzí od 6,95 do 9,11 percenta.

Napriek tomu, že na výsledkoch dôchodkových fondov v druhom pilieri už dlhšie vidno, že negarantované fondy a predovšetkým indexové prinášajú sporiteľom výrazne vyššie výnosy ako dlhopisové garantované fondy, väčšina sporiteľov má naďalej svoje úspory v garantovaných fondoch. Na konci minulého roku v nich bolo 6,939 miliardy eur, kým v negarantovaných sa nachádzal majetok v hodnote 4,815 miliardy eur. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení by mala zmeniť to, že si v garantovaných fondoch sporia aj mladší ľudia a ich peniaze by sa postupne mali presúvať do negarantovaných fondov.

Generálny riaditeľ NN SR Peter Brudňák v rozhovore pre Finsider povedal, že spomedzi ich klientov sa tento presun bude týkať približne 108-tisíc ľudí. ktorí majú 590 miliónov eur aktív v garantovanom fonde. Presun peňazí bude postupný, čím by sa malo znížiť riziko, že k nemu príde v nevhodnom čase a ľudia na tom prerobia.

Straty dôchodkových fondov? Pre sporiteľov to môže byť pozitívna správa

Aj keď vlaňajšie výnosy dôchodkových fondov asi nikoho neohúria, pre dôchodkových sporiteľov to nemusí byť zlá správa. Vďaka tomu, že v minulom roku klesla hodnota dôchodkovej jednotky vo všetkých fondoch, sporitelia získali za svoje peniaze viac dôchodkových jednotiek. Pri ďalšom raste trhov im to pomôže zarobiť viac. Ak sa totiž obdobia rastu striedajú s obdobiami poklesu, dlhodobí pravidelní investori zarobia viac, ako keby trhy len rástli.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: