Štát sa pravidelne obracia na poisťovne, aby získal do rozpočtu viac peňazí. V roku 2012 vláda zahrnula poisťovne medzi subjekty, ktoré musia platiť odvod z regulovaných odvetví. V roku 2019 k tomu pribudla daň z neživotného poistenia. Teraz je v parlamente návrh na takmer trojnásobné zvýšenie odvodu z regulovaných odvetví. Generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne a dôchodkových spoločností Peter Brudňák v rozhovore pre Finsider tvrdí, že poisťovne sú síce schopné pomáhať, ale treba jasne povedať, dokedy to majú robiť. „Ak by bol odvod trvalý, tak by sme museli postupne hľadať zdroje, aby sa nám zlepšila návratnosť kapitálu. To znamená, že vo finále by na to doplatili viacerí – ako zákazníci, tak aj firmy a zamestnanci.“

V parlamente prešiel do druhého čítania návrh na zvýšenie odvodu z regulovaných odvetví, ktorý zasiahne aj poisťovne. Čo to pre vás bude znamenať?

Zatiaľ je to len návrh. No ak by sa tak stalo, pre všetky dotknuté subjekty, dokonca pravdepodobne aj banky, to bude znamenať zvýšenú záťaž a zníženie zisku, čo sa odrazí na znížení návratnosti kapitálu. Pre Slovensko by to znamenalo nižšiu atraktivitu podnikateľského prostredia a, samozrejme, nižšiu atraktivitu pre zahraničných investorov.

Podľa pôvodného návrhu mali byť banky z toho odvodu vyňaté. Očakávate, že príde pozmeňovací návrh, ktorý ich tam zahrnie?

Posledné informácie hovoria, že by tam napokon mali spadať.

Budete musieť po zvýšení odvodu viac šetriť? Alebo ako sa odrazí zvýšenie odvodu na vašom hospodárení?

Ak by sa odvod zvýšil, znamenalo by to nižšie dividendy pre akcionárov. Je možné, že sa to odrazí aj na šetrení firiem, prípadne budú nútené nahradiť si túto stratu inde.

Riešili ste už tento návrh s vašimi akcionármi?

V parlamente sa rieši naraz toľko vecí, že s akcionármi debatujeme o všetkom. Naše celkové prostredie nie je úplne ideálne, ale ono nie je ideálne zrejme nikde v Európe.

Peter Brudňák
Foto: Martina Brunovská

Zaplatia nakoniec zvýšený odvod klienti poisťovní?

Aj keď nemôžem hovoriť za všetkých, nemyslím si, že dnes vieme preniesť takúto záťaž v plnej výške na zákazníkov. Nebudeme to priamo transportovať smerom ku klientom. Zrejme budeme mať o to nižšie dividendy.

V prípade, že by bol odvod trvalý, preniesol by sa postupne do cien poistiek?

Ak by bol odvod trvalý, postupne by sme museli hľadať zdroje, aby sa nám zlepšila návratnosť kapitálu. To znamená, že vo finále by na to doplatili viacerí – zákazníci, firmy aj zamestnanci. Nemyslím si, že tento odvod predstavuje systémové riešenie. Prináša obrovskú neistotu, a nakoniec môže viesť k odlivu kapitálu od nás, čo sa odrazí na nižšom výbere daní.

Slovenské domácnosti sú v porovnaní s tými západnými výrazne menej poistené. Môže vyšší odvod viesť k tomu, že sa bude poisťovať ešte menej ľudí ako doteraz?

Nemyslím si, že to bude mať priamy vplyv na to, koľko ľudí je poistených, pretože nie sme schopní premietnuť zvýšený odvod priamo do cien. Máme státisíce klientov, s ktorými máme dohodnuté fixné ceny. Poisťovne však určite budú venovať väčšiu pozornosť indexácii pri neživotnom i životnom poistení, keďže inflácia výrazne rastie. Klientom sa tak bude automaticky navyšovať poistné bez potreby dodatočného upisovania rizika.

Cítite už, že pre rastúcu infláciu ľudia obmedzujú svoje výdavky? Je ťažšie dnes uzatvoriť novú zmluvu ako napríklad pred rokom?

Zatiaľ to veľmi neregistrujeme. Máme podobné výsledky ako minulý rok. Priamo to necítime pravdepodobne aj preto, lebo nezamestnanosť stále klesá. Ak by sa zvýšila, tak by sme to pocítili všetci. No, samozrejme, všetci vnímane infláciu, keďže nám rastú náklady.

Predpokladáte, že sa ľudia pre vysokú infláciu začnú poisťovať na vyššie sumy?

Očakávam, že áno. Tí, ktorí na to budú mať, si budú zvyšovať aj poistné sumy, či už formou pravidelnej ročnej indexácie alebo si urobia novú poistku.

Peter Brudňák
Foto: Martina Brunovská

Tak, ako boli mnohí ľudia podpoistení pri nehnuteľnostiach, keď ich ceny rýchlo rástli, teraz sa to môže stať aj pri životnom poistení?

Súčasná inflácia je na takej úrovni, s akou nikto nepočítal. Keď bola inflácia do troch percent, tak ju nikto neriešil. Z tohto dôvodu je potrebné teraz prehodnocovať aj zmluvy životného poistenia.

Odvod sa vzťahuje len na spoločnosti, ktorých zisk prevyšuje tri milióny eur. Nebudú sa poisťovne snažiť optimalizovať svoje výsledky tak, aby ho nemuseli platiť?

Pri veľkých subjektoch nemáte veľmi možnosť optimalizovať. Je nemysliteľné, aby sme si založili niekoľko ďalších firiem a rozdelili medzi ne zisk. To u nás nie je možné.

Nebudú poisťovne platiť svojim materským spoločnostiam poplatok za nejakú licenciu tak, ako to robia napríklad technologické spoločnosti, ak sa chcú vyhnúť daniam?

Tam už dochádza k transferovému oceňovaniu, ktoré sa dá ľahko odhaliť. Žiadna seriózna firma to nebude riešiť, pretože by jej hrozili ďalšie sankcie. Ak naraz z ničoho nič máte vysoký náklad, ktorý ste doteraz nemali, dá sa na to ľahko prísť. Je to trochu utopické, myslieť si, že to predsa len môžete nejako obísť. Pohľad zahraničných akcionárov je iný. My rátame aj vnútornú profitabilitu produktov a robíme pohľady do budúcnosti. Ak firma robí vo viacerých krajinách, má určité princípy, ktoré nebude porušovať len preto, aby ušetrila niekoľko stotisíc eur na Slovensku.

Viaceré poisťovne v minulosti vrátili slovenskú licenciu a fungujú ako pobočky zahraničných poisťovní. Vlani to urobila Uniqa a Generali. Neplánujete takýto krok, aby ste ušetrili?

Nad takýmto krokom neuvažujeme. Podľa môjho názoru aj u týchto dvoch spoločností vyplýval tento krok skôr z určitých obchodov, ktoré urobili. Špeciálne Uniqa a Axa mali podobné systémy, cez ktoré fungovali česko-slovenské operácie. My chceme byť plnohodnotná akciová spoločnosť. Predstavuje to síce mierne zvýšené náklady, ale oni zase až tak veľa prostriedkov neušetria. Mať slovenskú licenciu má výhody z hľadiska stability na trhu a iné je aj to, ako sa na nás pozerá regulátor.

Tento rok ste získali väčšinový podiel v broker poole Finportal. Aké máte plány s touto spoločnosťou?

Plánujeme ju ďalej rozvíjať. Chceli by sme, aby Finportal pokračoval v tom, v čom je skvelý, a to je poskytovanie servisu firmám v oblasti finančného sprostredkovania. Dnes má Finportal vo svojom portfóliu 400 produktov a chceli by sme, aby to bola platforma pre našu sieť, ktorú tam plánujeme budúci rok presunúť. Radi by sme využili škálu servisu a produktov, ktoré dnes Finportal poskytuje.

Peter Brudňák
Foto: Martina Brunovská

Ak sem presuniete vlastnú sieť sprostredkovateľov, budú vaši agenti ponúkať aj iné produkty?

Máme dve siete. Jedna sa špecializuje na dôchodky a firemnú klientelu a druhá sa venuje životnému poisteniu. Obidve tieto siete chceme presunúť do Finportalu. Chceme, aby mali možnosť ponúkať klientom aj iné produkty. Určitým spôsobom je to pre klienta pohodlné, ak nakupuje na jednom mieste.

Budú ponúkať aj produkty iných poisťovní?

Áno. V prvom rade budeme ponúkať neživotné poisťovne, ale aj banky či investičné spoločnosti. Ak nájdeme na trhu produkt, ktorý je žiadaný a Finportal ho ponúka, budeme ho mať k dispozícii pre našich klientov, ktorí oň majú záujem.

Nestretla sa kúpa Finportalu s negatívnymi ohlasmi u iných sprostredkovateľov? Nemajú problém s vami spolupracovať, pretože vlastníte ich konkurenta?

Zatiaľ s nami nikto kvôli tomu nerozviazal spoluprácu. Samozrejme, vysvetlili sme si, aká je naša pozícia. Máme záujem poskytovať všetkým našim partnerom veľmi dobrý servis a produkty. To, že sú kvalitné a žiadané, dokazuje fakt, že v penziách sme jednotkou na trhu a v životnom poistení sme v top trojke. To znamená, že klienti majú záujem o naše produkty. Dnes máme viac ako milión zmlúv a takmer milión klientov. Sme na trhu neprehliadnuteľní. Verím, že naši partneri chápu, že sme síce konkurencia, no to sme boli aj predtým, keďže máme vlastnú predajnú sieť. Myslím, že so všetkými sme si túto situáciu vysvetlili a dnes spolupracujeme so všetkými partnermi na trhu.

Máte v pláne aj ďalšie akvizície?

Nebránime sa akvizíciám. Náš akcionár verí slovenskému a stredoeurópskemu trhu napriek všetkému, čo sa deje. Sme pripravení investovať a ak sa možnosť akvizícií objaví, tak sa určite na to chceme pozrieť.

Predpokladáte, že budú na predaj niektoré poisťovne?

Myslím si, že sa niečo objaví, ale zatiaľ nie sú žiadne signály.

Môže zvýšenie odvodu motivovať niektoré poisťovne, aby sa stiahli zo slovenského trhu?

To neočakávam. Odvod je trest pre akcionára a znižuje to atraktivitu investovania. Ak však už máte zainvestované, tak neodídete kvôli tejto jednej veci. Bol by som rád, ak by sa dohodlo, že osobitý odvod bude mať nejaký koniec. Zaviedol sa, mal byť do určitého času, ale zatiaľ je na neurčito. Sme schopní nejaký čas pomáhať, ale je treba povedať, kedy sa to skončí. Poisťovne totiž platia aj ďalší odvod z neživotného poistenia.

Oplatí sa pri všetkých týchto reguláciách prevádzkovať na Slovensku malú poisťovňu?

Neoplatí. A neoplatí sa to ani pre penzijnú spoločnosť, či už v druhom alebo treťom pilieri. Veľkosť je absolútne rozhodujúca. Pokiaľ nemáte dostatočnú veľkosť, nie ste schopný prežiť. Nevyhnutné náklady, ktoré vyžaduje regulácia, máte takmer rovnaké bez ohľadu na počet klientov.

Pri akej hranici sa to už oplatí?

Nedá sa to takto jednoducho povedať. Záleží aj na tom, ako je firma digitalizovaná, koľko ju stojí správa, aký má biznis model alebo koľko má produktov. Relatívne sa môže oplatiť prevádzkovať aj menšiu spoločnosť, ale musí byť veľmi dobre digitalizovaná. Otázka je, či sa vedia k tomu menšie spoločnosti dopracovať. Dostať sa na určitú úroveň digitalizácie si totiž takisto vyžaduje náklady. Ak od začiatku nie je firma budovaná ako nízkonákladová, tak je veľmi ťažké sa na to neskôr pretransformovať.

Peter Brudňák
Foto: Martina Brunovská

Parlament nedávno schválil zmeny v druhom pilieri. Dôchodkové spoločnosti budú musieť presunúť klientov, ktorí majú zle nastavené dôchodkové sporenie, z garantovaných do indexových fondov. Koľkých vašich klientov sa to dotkne?

Dotýka sa to zhruba 108-tisíc našich klientov, ktorí majú 590 miliónov eur aktív v garantovanom fonde.

Nehrozí, že sa tento majetok bude presúvať v nevhodnú dobu a sporitelia tak na presune prerobia?

Aby neprišlo k presunu v nevhodnom čase, zákon predpokladá rozloženie presunov v dlhšom časovom horizonte, a to až dva a pol roka. Nepôjde o jednorazový presun, čím sa znižuje riziko, že ľudia prerobia. Hovoríme o takzvanom priemerovaní ceny, čo je systém, ktorý v našej DSS používame pri dobrovoľných prestupoch klientov už dnes.

Kto bude rozhodovať o tom, kedy sa aká časť majetku presunie z garantovaného fondu do indexového?

Vypracovávame na to plán, ktorý pred odoslaním klientom pošleme aj Národnej banke Slovenska. Konzultujeme ho aj s materskou spoločnosťou, aby to pre klientov bolo čo najvýhodnejšie a najplynulejšie. V tejto oblasti sme veľa robili aj doteraz, pretože sme sa neuspokojili s tým, že mladí klienti sú v garantovanom fonde. Robili sme niekoľko kampaní, aby prestúpili. Mnohí to aj urobili, no stále máme 108-tisíc klientov, ktorých budeme presúvať.

Na koľkokrát sa majetok bude presúvať?

Tento detail ešte nevieme, ale chceme to robiť tak, aby to bolo pre klienta čo najvhodnejšie.

Meniť sa budú aj poplatky v druhom pilieri. Zruší sa poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ako aj poplatok za zhodnotenie majetku. Namiesto toho vzrastie správcovský poplatok z 0,3 na 0,4 percenta. Aký to bude mať vplyv na vaše hospodárenie?

Na jednej strane je to isté zníženie motivácie. Na druhej strane chceme našim klientom naďalej dodávať maximum, a zároveň ukázať klientom iných DSS, že NN je lídrom na trhu nielen v kvalite a rozsahu služieb, ale aj vo výnosoch. Myslím si, že uvidíme nižšiu volatilitu hospodárskeho výsledku. Budeme mať výsledky, ktoré nie sú také závislé od pohybov na trhu, no budú závislé od množstva majetku, ktorý spravujeme. Samozrejme, chceme klientom dodávať čo možno najlepší výnos, aby mali záujem u nás zostať.

Nebude sa teda opakovať minulý rok, keď dôchodkové spoločnosti dosiahli rekordné zisky?

To určite nie. Minulý rok bol naozaj extrémny a pri tomto nastavení sa vlaňajší výsledok zopakuje možno za nejaký veľmi dlhý čas, ak bude niekto extrémne úspešný a bude mať pod správou veľké množstvo majetku. No myslím si, že pri tomto rozložení to nikto z nás už nezopakuje.

Nebudú klienti dosahovať nižšie výnosy, keďže dôchodkové spoločnosti si už nebudú môcť účtovať poplatok za zhodnotenie majetku?

Nemyslím si, že by naši investiční manažéri horšie investovali len preto, že tam nie je tento poplatok. My budeme investovať s rovnakým cieľom – priniesť klientovi čo najvyšší výnos.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: