O tom, aký bude 13. dôchodok v tomto roku, rozhodli priemerné sumy vyplácaných druhov penzií v minulom roku. Podľa štatistík za vlaňajšok tak mali dostať najvyššiu sumu ľudia, ktorí poberajú predčasný dôchodok. Oproti starobným penzistom mala byť ich 13. penzia o takmer 30 eur vyššia. Na podnet ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) parlament schválil zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorá tento rozdiel zmenila. Po novom už nemôže byť žiaden trinásty dôchodok vyšší ako ten, ktorý dostávajú poberatelia starobného dôchodku. Zachovaná zostane aj spodná hranica na úrovni 300 eur.


Ešte na začiatku minulého roka bol priemerný predčasný dôchodok nižší ako priemerný starobný dôchodok. Platilo to aj v minulých rokoch. V priebehu vlaňajška sa to zmenilo a ľudia v predčasnom dôchodku dostávajú v priemere viac ako starobní penzisti. Od minulého roku bolo totiž možné odísť do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch za výhodnejších podmienok, čo využilo množstvo ľudí.

Ľudí do predčasného dôchodku v minulom roku lákalo aj zvyšovanie dôchodkov. Penzisti mali totiž nárok až na dve valorizácie. Množstvo ľudí, ktorí odišli do predčasného dôchodku koncom minulého roka tak mohlo dostať vyššiu penziu, ako keby počkali do tohto roku na riadny starobný dôchodok. Väčší nápor žiadostí vlani evidovala aj Sociálna poisťovňa. Priemernú sumu zvýšili aj lepšie zarábajúci, ktorí odchádzali do predčasného dôchodku po 40 rokoch práce. Medzičasom sa podmienky zmenili a počet odpracovaných rokov na získanie nároku bude stúpať. Predčasný dôchodok sa bude aj viac krátiť.


Ministerstvo práce napriek zmenám tvrdí, že podľa kvalifikovaných odhadov by predčasní penzisti mohli dostávať v priemere vyššie penzie ešte ďalšie tri až štyri roky a rozdiel medzi 13. predčasným a 13. starobným dôchodkom by ďalej rástol. „Preto na základe našej iniciatívy parlament schválil návrh, podľa ktorého výška žiadneho druhu 13. dôchodku nemôže prekročiť sumu 13. starobného dôchodku. Jednoducho sme do zákona zaviedli strop, podobne ako už v jeho pôvodnom znení poistku, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod úroveň 300 eur. Takéto nastavenie je správne a spravodlivé,“ uviedol minister práce E. Tomáš.

Plnohodnotný alebo zastropovaný

Kým po minulé roky sa výška trinásteho dôchodku počítala podľa vzorca a závisela od sumy poberanej penzie, trinásty dôchodok v tomto roku bude pre všetkých poberateľov daného druhu dôchodku rovnaký. Jeho výška sa tak bude líšiť len v závislosti od druhu poberanej dôchodkovej dávky. Pre určenie sumy trinástej penzie bude rozhodujúca priemerná suma penzie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre tohtoročné trináste dôchodky sa teda budú brať do úvahy vlaňajšie priemerné sumy dôchodkov. Ministerstvo práce tvrdí, že sa trinásty dôchodok zmenil na plnohodnotnú dôchodkovú dávku.

Štatistiky o výške priemernej sumy jednotlivých druhov dôchodkov zverejňuje Sociálna poisťovňa. Starobný dôchodca by podľa nich mal dostať trinásty dôchodok na úrovni 606,30 eura. Predčasní penzisti mali dostať vyše 635 eur. Keďže zákon už počíta so zastropovaním, predčasný dôchodca nemôže dostať vyšší trinásty dôchodok ako ten starobný. Preto bude výška trinásteho dôchodku pre poberateľov predčasnej penzie na úrovni 606,30 eura. Dostanú teda rovnakú sumu ako poberatelia starobného dôchodku.

Aký bude 13. dôchodok
O tom, aký bude 13. dôchodok, rozhodli priemerné sumy penzií v minulom roku (Ilustračné foto: Depositphotos/aký bude 13. dôchodok)

V legislatíve bol už skôr zavedený aj strop na najnižšiu sumu trinástej penzie. Niektoré dôchodky, ako napríklad vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok do 70 percent, sú totiž pomerne nízke. Zákon preto počíta aj s tým, že ak bude priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinástej penzie pre tento druh dôchodku bude 300 eur. Poberatelia vdovského, sirotského a invalidného dôchodku do 70 percent tak v decembri tohto roka dostanú trinásty dôchodok vo výške 300 eur. Pre sociálny a invalidný dôchodok nad 70 percent je trinásta penzia na úrovni 493,80 eura a vdovský trinásty dôchodok bude vo výške 339 eur.

Aký bude 13. dôchodok v roku 2024 (tabuľka):

Druh penzieAký bude 13. dôchodok 2024
Starobný dôchodok606,30 €
Predčasný dôchodok606,30 €
Invalidný dôchodok do 70 %300 €
Sociálny a invalidný dôchodok nad 70 %493,80 €
Vdovský dôchodok339 €
Vdovecký dôchodok300 €
Sirotský dôchodok300 €
Zdroj: Sociálna poisťovňa (aký bude 13. dôchodok)

Dávku dostanú všetci, aj keď majú štedrú penziu

Podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) je plošné vyplácanie 13. dôchodkov plytvaním, ktoré do budúcna bude tlmiť rast ekonomiky a s tým aj príjmy obyvateľstva. Analytici tvrdia, že sa v diskusii o starobných dôchodkoch takmer vždy pracuje s predpokladom nízkych dôchodkových dávok, z ktorých sa dá len ťažko vyžiť. To je podľa nich veľmi skresľujúci pohľad. Dokazovať to majú informácie o počte a výške vyplácaných dôchodkov.

Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že viac ako 107-tisíc starobných dôchodcov poberalo dôchodkové dávky vyššie ako tisíc eur mesačne. Ďalších vyše 377-tisíc starobných dôchodcov má penziu od 685 eur do 999 eur. Viac ako čistú minimálnu mzdu pracujúceho človeka vo výške 616 eur poberalo mesačne viac ako 645- tisíc dôchodcov. Nižší ako minimálny dôchodok poberá zhruba 48-tisíc ľudí. Ten je momentálne na úrovni 389,90 eura za aspoň 30 odpracovaných rokov.

Analytici považujú za kľúčové hlavne porovnanie penzistu s človekom, ktorý pracuje za minimálnu mzdu. „Bezdetný jednotlivec pracujúci za minimálnu mzdu nemá nárok na žiadnu dávku sociálneho systému. Štátny sociálny systém považuje tento príjem za dostačujúci na živobytie. Na rozdiel od starobných dôchodcov, človek s minimálnou mzdou obyčajne nevlastní nehnuteľnosť, a jeho náklady a úroveň spotreby sú v porovnaní so starobným dôchodcom vyššie,“ upozorňuje INESS.

Ešte markantnejší rozdiel je podľa inštitútu pri porovnaní dôchodcu s priemerným dôchodkom a jednotlivca poberajúceho dávku v hmotnej núdzi. Dávka so všetkými príplatkami v prípade jednotlivca dosahuje mesačne 267 eur. Na rozdiel od dôchodcov jej poberateľ predpokladaných 606 eur v podobe 13. dôchodku nedostane.

Nárok na 13. dôchodok budú mať naďalej ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. Trinástu penziu dostane každý, kto bude mať nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Nie je dôležité, či už aj reálne dostáva dôchodok, ale či naň už má nárok. Po novom Sociálna poisťovňa tiež nebude o nároku na trinásty dôchodok posielať písomné rozhodnutie. Vyplatí ho automaticky spolu s dôchodkom vo výplatnom termíne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: