Sociálna poisťovňa viacerým penzistom urobí prepočet predčasného dôchodku. Ide o tých, ktorým vznikol nárok na predčasný dôchodok pred začiatkom minulého roka. Každý, kto odpracoval aspoň 40 rokov, dostane doplatok. Pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov to tiež znamená, že sa ich dôchodok buď zvýši, alebo ostane na rovnakej úrovni. Prepočet súvisí so zmenou zákona, v rámci ktorej sa upravilo krátenie dôchodkovej dávky pri predčasnom odchode do penzie.


V predčasných penziách sa od polovice mája tohto roka zmenou legislatívy upravili dve veci. Po novom sa počet odpracovaných rokov pri odchode do penzie po 40 rokoch zvyšuje podľa strednej dĺžky života. Výraznejšie sa tiež kráti aj samotná dôchodková dávka. Pred zmenou platilo, že keď sa niekto rozhodol odísť do dôchodku po 40 rokoch práce, mal penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odišiel do penzie skôr. Po novom sa kráti o 0,5 percenta.

Rovnakým percentom sa tak už kráti aj dávka pri klasickom predčasnom dôchodku, do ktorého sa odchádza dva roky pred dôchodkovým vekom, aj pri odchode po 40 rokoch. Do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch sa ale podľa zákona začalo odchádzať až na začiatku vlaňajška. Každému, kto odišiel do predčasnej penzie ešte pred touto zmenou, sa predčasná penzia krátila až o 0,5 percenta za každý chýbajúci mesiac.

Prepočet predčasného dôchodku zvýši dávku


Mnoho ľudí pred začiatkom minulého roka mohlo spĺňať podmienky aj na odchod do penzie po 40 rokoch a dôchodok by sa im krátil len o 0,3 percenta. Štát chce túto nespravodlivosť napraviť a každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov a do predčasného dôchodku odišiel do konca roka 2022, preto prepočíta penziu. „Prepočítaním týchto dôchodkov sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 percenta a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Ľuďom, ktorí odpracovali 40 rokov a odišli do predčasného dôchodku do konca roka 2022, by sa preto mala ich penzia zvýšiť. Zároveň im štát vyplatí aj doplatok za obdobie od začiatku januára minulého roka do mája tohto roka.

Prepočet predčasného dôchodku 2024: Kto dostane doplatok?
Sociálna poisťovňa opäť urobí prepočet predčasného dôchodku (Ilustračné foto: Freepik/prepočet predčasného dôchodku)

Prepočet predčasného dôchodku vykoná Sociálna poisťovňa automaticky a nie je potrebné o neho žiadať. Penzistom, ktorých sa táto zmena týka, poisťovňa zašle o zmene aj písomné rozhodnutie. Podľa zákona na to má poisťovňa čas do konca roka 2026. Celkovo je potrebné určiť novú sumu predčasného starobného dôchodku viac ako 125-tisíc dôchodcom. Prepočet tak bude prebiehať postupne a v niekoľkých etapách. O novej výške dôchodku už do konca mája tohto roka poisťovňa rozhodla pri viac ako 47-tisíc poberateľoch.

Počet odpracovaných rokov sa zvyšuje

Od polovice mája sa tiež postupne zvyšuje počet rokov, ktoré musí žiadateľ o predčasný dôchodok po 40 rokoch odpracovať. Budú sa zvyšovať podľa strednej dĺžky života, rovnako to funguje aj pri starobnom dôchodku. Každý si zistí potrebný počet rokov tak, že od svojho dôchodkového veku odpočíta číslo 23. Do úvahy sa bude brať vek odchodu do penzie bez započítania vychovaných detí. Dôchodkový vek zatiaľ určuje tabuľka v zákone, ktorá počíta s ľuďmi narodenými v roku 1966 a skôr. Ak sa napríklad niekto narodil v roku 1963, jeho klasický dôchodkový vek je 63 rokov a šesť mesiacov. Ak by chcel odísť do predčasného dôchodku, musí odpracovať minimálne 40 rokov a šesť mesiacov.

Mladším ročníkom sa bude určovať dôchodkový vek podľa vzorca. Keď bude chcieť odísť do predčasnej penzie niekto, pri kom ešte nie je vypočítaný dôchodkový vek, použije sa posledná známa výška všeobecného dôchodkového veku. Napríklad pri ľuďoch narodených v roku 1967 ešte dôchodkový vek nie je určený. Pri nich by sa v súčasnosti použil dôchodkový vek pre ročník 1966. Podľa tohto princípu by musel žiadateľ, ktorý sa narodil v roku 1967, na predčasný dôchodok odpracovať 41 rokov a dva mesiace. Počítajú sa len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v zahraničí.

Jednou z podmienok odchodu do predčasnej penzie je, že výška budúceho dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Jeho suma od začiatku júla tohto roka stúpne z terajších 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Zvyšuje sa totiž rovnako, ako vzrastie inflácia nízkopríjmových domácností, ktorá podľa štatistikov dosiahla v apríli tohto roka úroveň 1,9 percenta. Minimálna výška predčasnej penzie tak bude od júla na úrovni 438,40 eura mesačne. Hranica sumy predčasného dôchodku sa tak posunie o vyše osem eur. Pre ľudí, ktorí uvažujú nad skorším odchodom do dôchodku a spĺňajú aj ostatné podmienky, tak môže byť výhodnejšie poslať žiadosť ešte v júni tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: