Štátom garantované najnižšie dôchodky sa opäť naviažu na rast životného minima. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 14. februára schválil parlament. Rozmrazenie minimálneho dôchodku prešlo cez pozmeňujúci návrh poslancov Erika Tomáša (Hlas-SD) a Jána Richtera (Smer-SD). Podľa ich návrhu sa minimálne penzie budú počítať ako 136 percent sumy životného minima, tak ako to bolo v minulosti. Minimálne dôchodky by sa tak mali zvýšiť od júla tohto roka.


„Suma minimálneho dôchodku sa určuje stropovým spôsobom, ktorý predstavuje návrat k pôvodnej filozofii minimálneho dôchodku v čase jeho zavedenia do slovenskej legislatívy ako formy sociálneho dôchodku,“ uvádzajú poslanci v návrhu. Opätovné rozmrazenie minimálneho dôchodku odôvodňujú tým, že ide o sociálny dôchodok, ktorý predstavuje nezásluhovú či sčasti zásluhovú dávku, ktorá má zabezpečiť minimálnu životnú úroveň jej poberateľa.

Čiastočná zásluhovosť minimálneho dôchodku sa potom podľa poslancov prejavuje v návrhu na jeho zvyšovanie podľa počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia. Výška životného minima navyše podľa nich odzrkadľuje vývoj životných nákladov. Podľa rovnakého princípu sa minimálne penzie počítali aj pred ich zmenou v roku 2020.

Rozmrazenie minimálneho dôchodku v praxi


Dôchodcovia majú v súčasnosti nárok na najnižšiu penziu v sume 334,30 eura mesačne. To platí v prípade, že aspoň 30 rokov platili dôchodkové poistenie, ale ich riadny starobný dôchodok je v skutočnosti nižší. Pri 40 kvalifikovaných rokoch dôchodkového poistenia je najnižšia penzia na úrovni 378,50 eura. Pri 45 odpracovaných rokoch je to 410 eur, pri 50 rokoch 441,50 eura. Tieto sumy sú po zmenách, ktoré nastali v roku 2020, pevne stanovené v zákone. Minimálny dôchodok tak určuje tabuľka.

Rozmrazenie minimálneho dôchodku znamená, že sa jeho výška bude počítať podľa rastúcej veličiny. Konkrétne pôjde o 136 percent životného minima. Za roky navyše sa bude minimálny dôchodok zvyšovať. Napríklad za každý rok navyše bude percento zvýšené o dva percentuálne body až do 39 odpracovaných rokov, o tri percentuálne body do 49 odpracovaných rokov a o päť percentuálnych bodov do 59 odpracovaných rokov. Nad touto hranicou sa za každý rok navyše penzia zvýši o sedem percentuálnych bodov.

Keby rozmrazenie minimálneho dôchodku nastalo už teraz, v prípade 30 odpracovaných rokov by dosiahol zhruba 318 eur. Penzisti by tak dostávali menej peňazí ako v súčasnosti garantuje zákon. Zmeniť by to mohol júlový rast životného minima. Celkovo vlani poberalo najnižšiu penziu zhruba 120-tisíc dôchodcov. Vďaka januárovej valorizácii sa automaticky rozmrazilo zhruba 70-tisíc dôchodkov. V tomto roku by malo najnižšie penzie poberať niečo málo cez 51-tisíc ľudí.

rozmrazenie minimálneho dôchodku
Rozmrazenie minimálneho dôchodku prešlo cez pozmeňujúci návrh. (Ilustračné foto: Freepik)

Čo sa v minulosti dialo s najnižšími dôchodkami

Inštitút najnižších penzií funguje od roku 2015. Jeho hlavnou úlohou je slovenským dôchodcom zabezpečiť taký príjem, aby v penzii neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Na to musia spĺňať aj určité základné podmienky. Výška minimálneho dôchodku sa od jeho zavedenia počítala podľa rastu životného minima. Pred poslednými parlamentnými voľbami vtedajšia vládna koalícia na čele so stranou Smer-SD podmienky zmenila tak, že sa minimálny dôchodok naviazal na rast priemernej mzdy. Zrušil sa aj inštitút kvalifikovaného roku.

To v praxi spôsobilo, že minimálne penzie by o niekoľko rokov výškou dobehli riadne starobné dôchodky. Priemerná mzda totiž rastie oveľa rýchlejšie ako životné minimum. Penzista by mal nárok na najnižší dôchodok aj v prípade, že platil na odvody pár eur ročne. Z podmienok totiž vypadlo, že ich ľudia musia platiť zo mzdy vo výške 24,1 percenta z priemernej mzdy v danom roku.

Rezort ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) preto sumu zmrazil na úrovni, na akú ju dostala zmena. Do podmienok sa vrátila aj definícia kvalifikovaného roku. To znamená, že dôchodca má nárok na základnú výšku minimálnej penzie po 30 rokoch dôchodkového poistenia, počas ktorých každý rok platil odvody zo mzdy aspoň na úrovni 24,1 percenta z priemernej mzdy.

Suma mala opäť začať rásť až potom, keď 136 percent sumy životného minima prekročí 334,30 eura. To by nastalo okolo roku 2030. Ministerstvo práce aj plánovalo v tomto roku do parlamentu predložiť predčasné rozmrazenie minimálneho dôchodku. Pozmeňujúci návrh poslancov, ktorý bol schválený spolu s novelou zákona o sociálnom poistení, ale tento problém v postate vyriešil.

Aktuálne sumy minimálneho dôchodku:

Obdbie dôchodkového poistenia (roky)Minimálny dôchodok 2023 (€)
30334,30
31338,50
32342,70
33347,00
34351,20
35355,40
36359,60
37363,80
38368,00
39372,20
40378,50
41384,80
42391,10
43397,40
44403,70
45410,00
46416,30
47422,60
48428,90
49435,20
50441,50
Zdroj: Sociálna poisťovňa (rozmrazenie minimálneho dôchodku)