Aký bude minimálny dôchodok 2023? Pre penzistov sa v podstate suma od januára nemení. Najnižšie dôchodky totiž zostávajú zmrazené na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Parlament o tom rozhodol ešte pred koncom roka 2020 na podnet ministerstva práce. Zámerom bolo vrátiť do výpočtu minimálneho dôchodku spravodlivosť.Dôchodcovia tak budú mať stále nárok na najnižšiu penziu v sume 334,30 eura. To platí v prípade, že aspoň 30 rokov platili dôchodkové poistenie. Pri 40 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia zostáva najnižšia penzia na úrovni 378,50 eura. Pri 45 odpracovaných rokoch je to 410 eur, pri 50 rokoch 441,50 eura.

Minimálne dôchodky sa budú rozmrazovať a ich výpočet sa opäť naviaže na rast životného minima. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú do pripomienkovania predložilo ministerstvo práce. Penzisti by sa ale nemali tešiť predčasne, minimálne dôchodky sa totiž začnú počítať inak až s ročným odkladom. Vďaka januárovej valorizácii ale ubudne vyše 77-tisíc poberateľov štátom garantovaných najnižších penzií.

„Vzhľadom na meniace sa sociálno-ekonomické prostredie, najmä nárast inflácie sa navrhuje „rozmrazenie“ súm minimálneho dôchodku. Uvedené sa navrhuje z dôvodu aby účel minimálneho dôchodku zostal aj naďalej naplnený, čiže aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec neocitol v stave hmotnej núdze,“ píše ministerstvo v dôvodovej správe návrhu.

Minimálne dôchodky by malo v tomto roku poberať niečo málo cez 51-tisíc penzistov a v roku 2024 by ich malo byť o ďalších 40-tisíc menej. Ministerstvo predpokladá, že kvôli rozmrazeniu najnižších penzií výdavky štátneho rozpočtu v roku 2024 vzrastú o približne 7,4 milióna eur a v roku 2025 o približne 8,6 milióna eur.

Minimálny dôchodok 2023: Prečo je zmrazený?

Inštitút najnižších penzií funguje už od roku 2015. Jeho hlavnou úlohou je slovenským dôchodcom zabezpečiť taký príjem, aby v penzii neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Na to musia spĺňať aj určité základné podmienky. Výška minimálneho dôchodku sa od jeho zavedenia počítala podľa rastu životného minima.

Pred vlaňajšími parlamentnými voľbami vtedajšia vládna koalícia na čele so stranou Smer-SD podmienky výrazne zmenila. S návrhom prišiel predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Po zmenách sa minimálny dôchodok naviazal na rast priemernej mzdy a razantne ho tak zvýšil. Zrušil sa aj inštitút kvalifikovaného roku.

Čo zmenila bývalá vláda (Smer-SD, SNS, Most-Híd):

 • Základná výška minimálneho dôchodku sa počítala ako 33 percent priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.
 • Po schválení zákona sa tak výška najnižšej penzie od 1. januára 2020 dostala na úroveň 334,30 eura mesačne.
 • Zrušil sa kvalifikovaný rok. Ľudia tak mali nárok na minimálnu penziu bez ohľadu na to, akú výšku odvodov zaplatili.
 • Zachované zostalo zvyšovanie penzie za každý ďalší odpracovaný rok.
 • O dve percentá životného minima sa zvyšovala od 30. do 39. roku dôchodkového poistenia.
 • O tri percentá životného minima sa zvyšovala od 40. a ďalšieho obdobia dôchodkového poistenia.

Novela spôsobila, že minimálne penzie by o niekoľko rokov výškou dobehli riadne starobné dôchodky. Penzista by mal nárok na najnižší dôchodok aj v prípade, že platil na odvody pár eur ročne. Z podmienok vypadlo, že ich ľudia musia platiť zo mzdy vo výške 24,1 percenta z priemernej mzdy v danom roku.

Rezort ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) preto sumu zmrazil na úrovni, na akú ju dostala zmena A. Danka. Nateraz tak bude tabuľka minimálneho dôchodku zavedená pevne v zákona. Suma začne opäť rásť až potom, keď 136 percent sumy životného minima prekročí 334,30 eura. To bude okolo roku 2030.

Do podmienok sa vrátila aj definícia kvalifikovaného roku. To znamená, že dôchodca má nárok na základnú výšku minimálnej penzie po 30 rokoch dôchodkového poistenia, počas ktorých každý rok platil odvody zo mzdy aspoň na úrovni 24,1 percenta z priemernej mzdy. Napríklad v roku 2020 by to bolo okolo 273 eur.

Aké podmienky nastavilo ministerstvo práce (súčasná vláda):

 • Základná výška minimálneho dôchodku je zmrazená na úrovni 334,30 eura mesačne od roku 2020.
 • Do podmienok sa opäť vrátil inštitút kvalifikovaného roku, počas ktorého penzista platil dôchodkové poistenie.
 • Do nároku na minimálny dôchodok 2023 sa počíta len taký rok, kedy penzista platil odvody zo mzdy aspoň na úrovni 24,1 percenta z priemernej mzdy.
 • Zachované zostalo zvyšovanie penzie za každý ďalší odpracovaný rok. Tieto sumy sú tiež zmrazené na úrovni z roku 2020.
Minimálny dôchodok 2023
Minimálny dôchodok 2023 bude na rovnakej úrovni ako v roku 2021 (Ilustračné foto: Freepik)

Kto má nárok minimálny dôchodok 2023

Penzisti môžu dostať minimálny dôchodok vtedy, ak je ich starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku nižší ako ten najmenší. Ak spĺňajú všetky podmienky, začnú dostávať minimálny dôchodok automaticky. Nemusia o to žiadať.

Sociálna poisťovňa sa pozerá napríklad na to, či dôchodca požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Môže ísť napríklad o dôchodkyňu, ktorá je vdova. V tomto prípade by mala požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku.

Hlavnou podmienkou na získanie základnej výšky minimálnej penzie je najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Pri kvalifikovaných rokoch sa odlišujú aj niektoré hraničné roky, kedy sa napríklad zásadne menila legislatíva.

Za kvalifikovaný rok sa od 1. januára 1993 považuje taký, za ktorý platil daný penzista odvody zo mzdy na úrovni najmenej 24,1 percenta z priemernej mzdy. Pred týmto dátumom sa do kvalifikovaného obdobia započítajú všetky dni dôchodkového poistenia.

Kvalifikovaným obdobím je aj obdobie získané:

 • v cudzine,
 • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,
 • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ako to funguje v praxi

To, či niekto bude poberať minimálnu penziu, vypočíta Sociálna poisťovňa. Dostane ho vtedy, ak bude súčet všetkých jeho poberaných dôchodkov nižší ako je suma minimálneho dôchodku.

Aké dôchodky sa počítajú:

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov,
 • pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Minimálny dôchodok 2023 (tabuľka)

Obdbie dôchodkového poistenia (roky)Minimálny dôchodok 2023 (€)
30334,30
31338,50
32342,70
33347,00
34351,20
35355,40
36359,60
37363,80
38368,00
39372,20
40378,50
41384,80
42391,10
43397,40
44403,70
45410,00
46416,30
47422,60
48428,90
49435,20
50441,50
Zdroj: Sociálna poisťovňa (minimálny dôchodok 2023)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: