Očakávaná reforma druhého dôchodkového piliera by mala byť pripravená a schválená ešte v tomto roku. To isté platí pre zlepšenie informovanosti ľudí o predpokladanej výške ich budúcich dôchodkov. Zmeny v dôchodkoch avizuje rezort ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) v Národnom programe reforiem Slovenska na rok 2022, ktorý predložil do pripomienkového konania.


Zmeny v dôchodkoch tak podľa ministerstva financií čaká nielen prvý priebežne financovaný dôchodkový pilier, ale aj druhý kapitalizačný dôchodkový pilier, na ktorý si ľudia sporia z povinných odvodov. Cieľom je zlepšenie efektívnosti starobného dôchodkového sporenia. Zaviesť by sa preto okrem iného mala predvolená investičná stratégia založená na takzvanom životnom cykle.

V rámci dôchodkovej reformy už bolo napríklad schválené opätovné naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Zruší sa tým dôchodkový strop 64 rokov.

Zmeny v dôchodkoch z II. piliera

Stratégia by mala byť prispôsobená veku sporiteľa v sporiacej aj výplatnej fáze tak, aby sa investičné riziko s rastúcim vekom sporiteľa automaticky a postupne znižovalo. Príspevky sa budú postupne presúvať z rizikovejších, ale výnosnejších akcií do dlhopisových fondov, pričom sa zachová možnosť individuálneho nastavenia portfólia.

Opatrenie sa bude vzťahovať nielen na nových sporiteľov. „Postupne dôjde k zosúladeniu investičnej stratégie s odporúčanou predvolenou stratégiou aj v prípade súčasných sporiteľov, pokiaľ takýto postup aktívne neodmietnu. Cieľom je dosiahnuť vhodnejšie nastavenie zhodnocovania dôchodkových úspor bežných sporiteľov, ktoré je aktuálne v priemere príliš konzervatívne, čo má negatívny dopad na očakávanú výšku ich úspor a následne dôchodok z druhého piliera,“ píše ministerstvo financií.

Spolu s predvolenou investičnou stratégiou sa plánuje zaviesť aj automatický vstup do druhého piliera pre ľudí do 35 rokov, ktorý budú mať možnosť následného vystúpenia. Zmeny by mali nastať aj v štruktúre poplatkovej politiky.

„Súčasťou pripravovaných zmien bude tiež úprava výplatnej fázy s posilnením dlhodobého charakteru výplaty úspor, čo umožní zvýšiť pozitívne synergie plynúce zo zavádzanej predvolenej life-cycle stratégie a prispieť tak k zlepšeniu adekvátnosti dôchodkov z druhého piliera,“ tvrdí Matovičov rezort.

Legislatívna zmena v prípade druhého piliera by mala byť prijatá v priebehu tohto roka s účinnosťou od 1. januára 2023.

Zmeny v dôchodkoch
Ministerstvo financií avizuje zmeny v dôchodkoch z II. piliera. (Ilustračné foto: Freepik)

Oranžová obálka

Súčasná vláda si dala v národnom programe za cieľa aj zlepšenie informovania o dôchodkových nárokoch. V najbližších rokoch by preto mali byť prijaté opatrenia na zlepšenie informovanosti občanov o predpokladanej výške ich budúcich dôchodkov z celého dôchodkového systému. Ide o takzvanú oranžovú obálku, v ktorej by mali ľudia vidieť, kedy pôjdu do dôchodku a akú penziu by mali poberať.

„Nevyhnutným predpokladom je realizácia potrebných opatrení v prvom pilieri, ku ktorým sa Sociálna poisťovňa zaviazala v rámci strategických zámerov na obdobie rokov 2021 až 2026,“ vysvetľuje ministerstvo financií. V prvok kroku by mala poisťovňa budúcich dôchodcov informovať o tom, aký bude ich zásluhový dôchodok.

„Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom projektu rozvoja individuálneho účtu poistenca s plánovanou realizáciou do konca roka 2022. Nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie takejto informovanosti je aj náležitá dátová príprava, ktorá bude riešená v rámci projektu efektívneho manažmentu kmeňových údajov,“ píše Matovičov rezort.

Ľuďom, ktorí ešte pracujú a nebol im dôchodok priznaný, uvidia dôchodkové informácie po zlepšení individuálneho účtu poistenca v Sociálnej poisťovni. Podľa ministerstva tieto informácie budúcim penzistom majú pomôcť „prijímať lepšie a informované rozhodnutia ohľadne svojho dôchodkového zabezpečenia a môžu tak prispieť k zlepšeniu jeho adekvátnosti“.