Ministerstvo práce v pondelok (2. máj) predstavilo zmeny, ktoré plánuje zaviesť v druhom pilieri. Cieľom je podľa rezortu zvýšiť budúce dôchodky čerpané z druhého piliera a zabezpečiť z neho dlhodobý a stabilný príjem.


Ide o ďalší balík opatrení v rámci rozsiahlej dôchodkovej reformy ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Návrh novely zákona o dôchodkovom sporení chce ministerstvo ešte v pondelok posunúť do medzirezortného pripomienkového konania.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) hovorí, že návrh rezortu práce na zmeny v druhom pilieri „dáva príležitosť modernizovať druhý pilier nielen nápravou rozhodnutí za ostatné roky, ale predovšetkým by mal reflektovať zmeny na finančných trhoch a dynamiku sektora“.

„Očakávame, že výsledkom novelizácie zákona o druhom pilieri bude zhodnotenie úspor budúcich dôchodcov, stabilita systému a motivujúce podmienky pre všetkých účastníkov. Preto si návrh zákona pozorne preštudujeme a pripravíme k nemu faktografickú argumentáciu a odporúčania,“ tlmočí postoj ADSS jej hovorkyňa Simona Kralovičová.

Investičná stratégia podľa veku

Súčasťou opatrení má byť zavedenie predvolenej investičnej stratégie, presun sporiteľov z nevýhodných fondov, úprava výplatnej fázy a zníženie poplatkov dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

Prvé opatrenie zahŕňa automatické nastavenie predvolenej investičnej stratégie pre nových sporiteľov na báze životného cyklu. Tí budú mať aj možnosť zmeniť si to podľa svojho uváženia. Ak tak neurobia, až do dovŕšenia 45 rokov veku budú ich úspory v akciovom alebo indexovom fonde, čo by malo zabezpečiť aj vyššie výnosy z úspor.

Od dovŕšenia 45 rokov veku sa potom každé tri roky presunie 12,5 percenta úspor do garantovaného dlhopisového dôchodkového fondu, ktoré majú nižší výnos, ale nesú menšie riziko.

„Ak bude sporiteľ celý život v predvolenej investičnej stratégii, jeho úspory sa zvýšia najmenej o 93 percent v porovnaní s alternatívou, že by bol celý život v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,“ tvrdí ministerstvo práce.

Presun sporiteľov

Ďalším opatrením má byť presun niektorých sporiteľov z garantovaných fondov do indexových alebo akciových. Ide o zhruba 1,1 milióna sporiteľov, ktorých tam v roku 2013 presunula vláda Roberta Fica (Smer-SD) bez toho, aby sa zhodnotila ich životná situácia a výhodnosť ich presunu do menej výnosných fondov.

Z tejto skupiny ľudí je stále približne 706-tisíc, ktorí od vtedy nespravili žiadny aktívny úkon smerujúci k presunu úspor do výnosnejšej investičnej stratégie.

„V súlade so stratégiou životného cyklu navrhuje ministerstvo postupne presunúť úspory približne 567-tisíc sporiteľov z tejto skupiny do predvolenej investičnej stratégie,“ vysvetľuje rezort práce s tým, že by išlo o ľudí do 54 rokov veku. Presunúť sa majú úspory v hodnote 3,3 miliardy eur.

DSS zašle do konca januára informáciu o presune a sporiteľ bude mať dva mesiace na odmietnutie účasti v predvolenej investičnej stratégii. Ak neodmietne, dôchodková správcovská spoločnosť zosúladí jeho úspory do konca roka 2024.

Ostatní sporitelia, ktorých rezort neplánuje presunúť do predvolenej investičnej stratégie, dostanú informáciu, že vzhľadom na svoj vek majú svoje úspory investované príliš konzervatívne, alebo naopak príliš rizikovo. Na základe toho sa budú môcť sami rozhodnúť, či chcú svoje príspevky presúvať do výnosnejších alebo dlhopisových fondov.

Zmena výplatnej fázy a poplatky

Ministerstvo chce meniť aj nastavenie výplatnej fázy. Návrh počíta so zavedením desaťročného programového výberu z polovice úspor v druhom pilieri. To v praxi znamená, že si dôchodca sám určí, akú mesačnú čiastku chce dostávať. Musí na to ale spĺňať podmienky. Peniaze zároveň budú predmetom dedenia a druhá polovica nečerpaných peňazí sa má priebežne zhodnocovať.

Po uplynutí desiatich rokov by si potom sporiteľ mohol „zakúpiť“ doživotný dôchodok z druhého piliera zo zvyšných úspor. Tie ale potom už nebude môcť nikto zdediť v prípade jeho úmrtia.

Ministerstvo zmenu odôvodňuje tým, že 63 percent ľudí si v súčasnosti necháva vyplácať úspory z druhého piliera jednorazovo a 16 percent čerpá doživotný dôchodok. Zmeny vo výplatnej fáze by mali podľa ministerstva práce zvýšiť penzie zo sporenia mimo predvolenej investičnej stratégie o 13 percent a s ňou zase o 27 percent.

Poslednou zmenou je návrh na zrušenie poplatku za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatku za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

Správcovské spoločnosti si v súčasnosti môžu účtovať poplatok za správu dôchodkového fondu vo výške maximálne na úrovni 0,3 percenta ročne, za vedenie osobného dôchodkového účtu maximálne jedno percento z príspevku sporiteľa a poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je desať percent zo zhodnotenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: