Rodičia dostanú príspevok pre prvákov na školské potreby v tomto roku poslednýkrát. Budúcoroční prváci už o jednorazové prilepšenie prídu. Spôsobila to schválená novela zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Legislatíva okrem iného síce v dvoch fázach zvýši rodinné prídavky, no zároveň počíta s tým, že ich pravidelné jednorazové zvýšenie na začiatku školského roka prebehne v tomto roku naposledy.


Príspevok pre prvákov chcú ešte zachrániť poslanci zo Sme rodina Petra Krištúfková a Jozef Hlinka, ktorý návrh predložili na najbližšie rokovanie parlamentu. „Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 50 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Súčasne je cieľom návrhu zákona opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy v sume 110 eur,“ píšu poslanci.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa prídavok na dieťa od júla tohto roka zvýšil na úroveň 30 eur. Od januára budúceho roka má v rámci druhej fázy rodinného balíčka stúpnuť na 40 eur mesačne. Rástol aj príplatok k prídavku na dieťa, ktorý bol ešte pred júlom na úrovni 12,14 eura. Po novom je príplatok v sume 30 eur mesačne a od januára by mal zostať na rovnakej úrovni.

Prídavky na deti a jednorazový príspevokSuma
Prídavok na dieťa od 1. januára 202225,88 €/mesačne
Prídavok na dieťa od 1. júla 202230 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 202212,14 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. júla 202230 €/mesačne
Príspevok na školské potreby v roku 2022106,33 € (jednorazovo poslednýkrát v októbri)
Rodičia prvákov dostanú v roku 2022136,33 eura (jednorazovo poslednýkrát v októbri)
Zdroj: Slov-lex, NR SR (príspevok pre prvákov)

Posledný príspevok pre prvákov

Rodičia nedostávajú príspevok pre prvákov samostatne, ale vo forme zvýšeného prídavku na dieťa. Automaticky ho vyplácajú úrady práce jednorazovo vždy za september. To v praxi znamená, že rodičom príde na účet v októbri. Poberatelia prídavkov na dieťa oň tak nemusia špeciálne žiadať. Príspevok má pomôcť pri zabezpečovaní základných školských potrieb.

Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy. Úrady práce si zoznam prvákov základných škôl overujú z centrálneho registra žiakov, kde ich musí zapísať každá základná škola do konca septembra. Výška príspevku je tento rok na úrovni 106,33 eura. Rodič tak v októbri na za prváka dostane 136,33 eura.

Aj prídavky na deti majú podľa slovenských zákonov sčasti slúžiť aj ako pomoc s nákupom školských potrieb. Príplatok môžu zase čerpať len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, ale zároveň poberajú prídavky. Ide napríklad o dôchodcov či rodičov, ktorí nepracujú. Druhý rodič pritom zarábať môže.

Príspevok pre prvákov
Ilustračné foto: Depositphotos

Zmenil sa aj daňový bonus

Od júla sa nemenil len príspevok pre prvákov či prídavky, ale aj daňový bonus na dieťa. Po novom je rozdelený na deti do 15 rokov a na deti nad 15 rokov. Rodičia na mladšie deti dostávajú 70 eur a na staršie deti 40 eur mesačne. Ide o maximálne možné sumy nároku. Reálna výška bonusu sa počíta ako stanovené percento z mesačného príjmu zamestnanca očisteného od odvodov. V prípade živnostníka pôjde o ročný príjem očistený od odvodov a reálnych či paušálnych výdavkov.

Najnižší bonus je vo výške 20 percent z čiastkového základu pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom zase stúpa o sedem percent. Maximálna sadzba je tak na hranici 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Rodič tak dostáva buď sumu bonusu vypočítanú percentom, prípadne maximálne stanovenú sumu, ak bonus podľa percenta maximálne sumy v zákone prevyšuje. Na rovnakom princípe sa bude počítať aj od januára.

Zmenia sa len maximálne sumy daňového bonusu, ktorý sa na deti do 15 rokov má zvýšiť na úroveň na sto eur a bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne. Každý rodič si môže daňový bonus uplatňovať mesačne alebo ročne. Platí to pre rodičov detí, ktoré ešte chodia na denné štúdium strednej alebo vysokej školy. Zároveň nárok na bonus končí s dosiahnutím 25. roku života dieťaťa.

Počet vyživovaných detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %
Zdroj: NR SR (príspevok na prvákov)