Hypotekárny úver vo väčšine prípadov predstavuje záväzok na dlhé roky. Počas tohto obdobia sa môže stať, že majiteľ nehnuteľnosti nebude môcť trvalo alebo dočasne svoj dlh splácať. Pre takéto prípady je určené poistenie úveru vo forme rizikovej životnej poistky. Produkt môže okrem klasických rizík kryť aj úver na bývanie či iné záväzky. Poistná suma sa v takom prípade na začiatku zvyčajne rovná dlžnej čiastke a postupne klesá približne v rovnakom tempe, ako sa znižuje suma, ktorú klient dlhuje banke.

Životná poistka môže kryť aj splácanie hypotéky. Poistná suma by mala byť vyššia ako dlh
Inzercia

Z pohľadu klienta je dôležité ujasniť si dôvod, prečo chce životné poistenie uzatvoriť. Jedným z nich môže byť podľa hovorkyne Komunálnej poisťovne Viery Puškárovej práve potreba zabezpečiť krytie úveru, hypotéky či leasingu pre prípad, že by niekto dočasne alebo trvalo nemal prostriedky na splácanie. „Životné poistenie dokážeme prispôsobiť individuálnym potrebám klienta, bez obmedzenia výšky poistnej sumy. Pri diskusii s klientami a následnom navrhovaní vhodného poistenia sa snažíme prihliadať na možné poistné riziká a vhodne stanoviť poistné sumy. Tie majú byť v takej výške, aby klient z plnenia dokázal pokryť svoje výdavky, záväzky a zabezpečiť rodinu,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Podľa finančného analytika z OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika existujú dve základné možnosti, ako poistne ošetriť schopnosť splácať hypotéku. „Časť klientov si uzavrie pri čerpaní hypotéky priamo v banke takzvané bankopoistenie úveru. Ide o balíkový produkt, ktorý sa nedá prispôsobiť v rozsahu krytých rizík, meniacej sa životnej situácii a ani tomu, či už klient nejaké životné poistenie má. Typické bankopoistenie kryje len úmrtie, vysoký stupeň invalidity a s nižšou poistnou sumou práceneschopnosť. Druhou možnosťou je uzavrieť si rizikové životné poistenie s dostatočne vysokými poistnými sumami. Rizikové životné poistenie je lepším riešením, keďže sa dá individuálne nastaviť s krytím nielen štyroch kľúčových životných rizík, ale aj iných menších rizík,“ vraví analytik.

Poistenie úveru na dočasné aj trvalé problémy

Samotná poistka môže kryť len úver, pričom vtedy nastavená poistná suma klesá spolu s dlhom. Samotné rizikové životné poistenie si klienti uzatvárajú pre prípad choroby, úrazu, úmrtia, straty zamestnania, práceneschopnosti či invalidity. Snažia sa tak primárne zabezpečiť seba, ak sú živiteľmi rodiny alebo splácajú hypotéku. S klesajúcou poistnou sumou sa uzatvárajú pripoistenia smrti, invalidity či kritických chorôb. Výhodou takejto poistky je nižšia cena v porovnaní s produktom, ktorý má nastavenú fixnú poistnú sumu.

„Pri hypotéke odporúčam zvážiť rizikové životné poistenie s krytím všetkých štyroch kľúčových životných rizík – kritických chorôb, trvalých následkov v dôsledku úrazu, invalidity a úmrtia – s fixnou poistnou sumou pri trvalých následkoch a s klesajúcou poistnou sumou, ktorá kopíruje pokles istiny pri splácaní hypotéky, pri zvyšných rizikách. Poistenie tak kryje všetky kľúčové rizika a zároveň kopíruje pokles istiny tak, aby bola schopnosť klienta mesačne splácať či jednorazovo splatiť hypotéku vždy dostatočne zabezpečená,“ radí M. Búlik.

Poistenie úveru
Poistenie úveru možno uzatvoriť priamo v banke alebo v poisťovni (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ak ide čisto o poistenie úveru, funguje to tak, že klient alebo dvojica klientov sú poistení ideálne na celú výšku hypotéky a poistná suma postupne klesá. „Zároveň platí, že ak jeden z klientov zomrie, stane sa invalidným alebo mu diagnostikujú závažné ochorenie, poisťovňa vyplatí aktuálnu výšku poistnej sumy a pripoistenie zanikne. Ide o poistenie na jedno riziko. Poistná suma týchto pripoistení spravidla klesá lineárne každý rok o jednu n-tinu sumy, kde n je poistná doba. Napríklad pri hypotéke na 30 rokov by malo byť aj poistenie nastavené na 30 rokov. Pri lineárnom poklese poistnej sumy však nevyhnutne dochádza k situácii, kedy je zostatok hypotéky o niečo vyšší ako poistná suma. Je to dané tým, že hypotéka je úročená a v prvej polovici splácania klesá dlh pomalšie. Preto odporúčame, aby si klienti poistili úver na sumu o zhruba päť až 15 percent vyššiu, ako je výška úveru. Minimálne však na výšku hypotéky,“ tvrdí senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Podľa poisťovní a odborníkov pri životnom poistení vždy treba vnímať širšie okolnosti ako len splácanie hypotéky. Ideálnym modelom je mať uzavreté rizikové životné poistenie na všetky štyri kľúčové riziká v s klesajúcou poistnou sumou, ale na sumu vyššiu, ako je zostatok úveru. Takto nastavená poistka bude síce o niečo drahšia, ale chráni klienta pred finančnými následkami poklesu či výpadku príjmu aj mimo hypotéky. Môže ísť napríklad o peniaze na liečbu či rehabilitáciu.

Pri bankopoistení sa platí percento zo splátky

Poistenie úveru uzavreté priamo v banke podľa M. Búlika stojí niekoľko percent zo splátky úveru. Základné poistenie úveru pre prípad smrti a invalidity nad 70 percent stojí podľa jeho slov napríklad v Unicredit Bank 5,5 percenta z mesačnej splátky. „Ak v ňom bude zahrnuté aj poistenie práceneschopnosti, jeho cena je 8,5 percenta. A ak bude zahŕňať poistenie nezamestnanosti a poistenie nádorových ochorení, poistné bude 11 percent z mesačnej splátky. Pri 100- tisícovej hypotéke so splatnosťou 30 rokov a s úrokom 4,2 percenta by splátka bola 489 eur a mesačné poistné za bankopoistenie až takmer 54 eur. Výhodou však je nižší úrok ako bonus pre žiadateľov, ktorí si uzavrú bankopoistenie, a to až o 0,3 percentuálneho bodu,“ tvrdí finančný analytik.

Cena rizikového životného poistenia mimo banky závisí od viacerých faktorov. Ide najmä o vek klienta, dĺžky splatnosti hypotéky, výšky úveru. Zohľadňuje sa aj zdravotný stav a rizikovosť povolania. „V prípade zdravého nerizikového klienta vo veku 30 rokov s hypotékou 100-tisíc eur na 30 rokov to vychádza na 66 až 77 eur mesačne. Poistenie obsahuje základné krytie smrti na 15-tisíc eur, trvalé následky z úrazu s plnením až do pol milióna eur, PN vo výške 15 eur za deň a hypo poistenie na 100-tisíc eur na 30 rokov, ktoré kryje smrť, invaliditu od 40 percent a závažné ochorenia. Ak by sme mali totožných klientov, ktorí majú spoločnú hypotéku, tak by rovnaké krytie pre oboch stálo spolu zhruba od 120 eur do 140 eur mesačne,“ vypočítal I. Kahanec. Prepočty sa pritom môžu líšiť od konkrétneho nastavenia poistenia.

Napríklad v poisťovni Kooperativa je možné uzatvoriť poistenie úveru len k tým hypotékam zo Slovenskej sporiteľne. Výška poistného potom závisí od výšky úveru, doby splatnosti a výšky splátky. Ľudia majú na výber z troch balíkov. Základný kryje smrť a plnú trvalú invaliditu, rozšírený kryje smrť, plnú trvalú invaliditu a pracovnú neschopnosť a komplexný balík kryje smrť, plnú trvalú invaliditu, pracovnú neschopnosť a stratu zamestnania.

Na poistenie úveru v poisťovni Uniqa je možnosť dojednať riziká ako smrť, úplnú invaliditu, pracovnú neschopnosť či stratu zamestnania. Nemusí ísť teda o úver z konkrétnej banky. Allianz – Slovenská poisťovňa má podobnú ponuku, ale poistenie úveru obsahuje aj bezplatné krytie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti (PN), ktorý mu v prípade dlhodobej PN pokryje platenie poistného za toto poistenie úveru.

Inzercia

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: