Životné poistenie zastrešuje pomerne širokú škálu rizík. Poisťovne ponúkaj produkty, ktoré majú v podstate rovnaký účel. Dôležité rozdiely sú však v cene a najmä podmienkach. Niektoré z poisťovní majú riziká či asistenčné služby zahrnuté už v základných balíkoch, iné ich predávajú vo forme pripoistenia. Pri životnej poistke je najpodstatnejšie jej správne nastavenie. Každý totiž potrebuje mať krytie uzatvorené podľa špecifických parametrov. Patrí medzi ne hlavne druh profesie, výška príjmu, zdravotný a rodinný stav, voľnočasové aktivity či vek.

Životná poistka by sa mala pravidelne prehodnocovať. Získať k nej možno aj asistenčné služby
Inzercia

Poisťovne i nezávislí odborníci sa pri zostavovaní životného poistenia v podstate zhodujú v tom, že poistné krytie má byť nastavené podľa rizík, ktoré ich klientom hrozia. „Najčastejšie si klienti nastavajú poistenie tak, aby v prípade nemožnosti zárobku pokryli základné výdavky a mali aj rezervu. Treba zohľadniť príjem klienta, či je schopný platiť poistné po celú dobu poistenia, alebo či krytie v prípade poistnej udalosti bude pokrývať jeho potreby,“ tlmočí postoj Komunálnej poisťovne jej hovorkyňa Viera Puškárová.

Poistenie by malo podľa senior analytika zo spoločnosti Brokeria Ivana Kahanca kryť najmä takzvané veľké riziká ako je smrť, trvalé následky úrazu, závažné ochorenia a invaliditu. Až na druhej koľaji sú potom menšie riziká, ako je krytie práceneschopnosti, odškodnenia pri menších úrazoch či operácii. I. Kahanec zdôrazňuje, že pre niektorých klientov s dostatočnou finančnou rezervou nemusí byť krytie menších rizík efektívne. Pre domácnosti bez úspor môžu byť zase poistenie práceneschopnosti či denné odškodné pri výpadku príjmov životne dôležité.

Výpadok zárobku spôsobujú hlavne choroby a úrazy. Tie môžu v rámci životného poistenia kryť úrazové poistenie či pripoistenie kritických chorôb, ktoré pokrýva všetky závažné a najčastejšie ochorenia zo svetového rebríčka. „Ďalším dôležitým pripoistením je poistné krytie pre prípad invalidity následkom úrazu a choroby, keďže podľa štatistík ľudí na invalidný dôchodok najčastejšie posielajú civilizačné ochorenia. Klientom tiež ponúkame poistenie pre prípad onkologického ochorenia či pre prípad chirurgického zákroku. Jednotlivé pripoistenia je možné si uzatvoriť samostatne, alebo niektoré aj v rámci našich zvýhodnených balíkov,“ vymenúva V. Puškárová.

Životné poistenie treba prehodnocovať

Keď je jasné, aké riziká potrebujeme mať pokryté, musíme si vedieť nastaviť aj takzvané poistné sumy. Ich stanovenie závisí od výšky príjmu, záväzkov a rodiny. V optimálnom prípade je podľa I. Kahanca riziko smrti, invalidity a závažných ochorení kryté na výšku záväzkov navýšenú o jedno- až dvojročný príjem. Pri poistnej udalosti potom dokáže poistený alebo pozostalí vyplatiť celú výšku hypotéky a ešte im zostanú aj nejaké peniaze navyše. Aby bolo poistenie pri hypotéke efektívne, využívajú sa pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou, ktorá klesá približne rovnako, ako sa znižuje zostatok záväzkov.

Po uzatvorení poistky by sa mali klienti k svojej poistke pravidelne vracať a prehodnocovať jej nastavenie. Iné potreby má totiž slobodný bezdetný človek a iné rodina s viacerými deťmi a hypotékou. Ak si poistenie niekto uzatváral ešte ako slobodný a neskôr sa oženil a má deti, nebudú mu pôvodné parametre poistky v prípade problémov stačiť. Okrem zmien v súkromí sa mení aj poistný trh, prichádzajú nové produkty a rozširujú sa krytia. V. Puškárová odporúča prehodnocovať životné poistenie aj v prípade, ak sa životná situácia klienta výraznejšie nemení. „Ak ste si totiž uzatvorili poistenie pred 20 rokmi, poistné sumy jednotlivých rizík nemusia zodpovedať aktuálnej ekonomickej situácii na trhu,“ uvádza.

asistenčné služby
Súčasťou takmer každého druhu poistenia bývajú aj asistenčné služby (Ilustračné foto: Depositphotos)

Pri aktualizácii poistky majú ľudia dve možnosti. Buď si upravia svoju starú zmluvu, alebo ju zrušia a uzatvoria si poistenie v inej spoločnosti. I. Kahanec tvrdí, že o tom, či je výhodnejšie aktualizovať starú zmluvu alebo si uzatvoriť novú, rozhoduje aj zdravotný stav. „Ak sa od uzatvorenia pôvodnej zmluvy zhoršil, môže to znamenať, že pre klienta by bolo nahradenie pôvodnej zmluvy novou nevýhodné. V optimálnom prípade by mala zmena životného poistenia prebiehať tak, aby bol klient v každom momente plnohodnotne krytý. Nestačí len to, aby nové poistenie začínalo hneď na druhý deň po skončení pôvodného. Do úvahy je potrebné zobrať aj prípadné čakacie doby. Čakacia doba je obdobie na začiatku poistenia, kedy by v prípade poistnej udalosti klient nedostal poistné plnenie,“ vysvetlil.

Aktualizácia zmluvy je pritom dôležitá aj v čase vysokej inflácie, ktorá bola na Slovensku ešte pred nedávnom dvojciferná. Pri zdražovaní je preto podľa hovorkyne poisťovne Uniqa Beaty Lipšicovej potrebné prehodnotiť najmä poistné sumy pri takzvaných veľkých rizikách ako je smrť, kritické choroby, invalidita či strata príjmu. Ako príklad pôsobenia inflácie uvádza klienta, ktorý si uzavrel životné poistenie v roku 2005 a sumu si v prípade invalidity nastavil na 10-tisíc. „V tom čase by mu stačila na liečenie aj vykrytie príjmu na rok, ak by nemohol pracovať. Teraz by mu už táto suma nestačila a na liečenie a vykrytie výpadku príjmu by potreboval viac ako 1,5 násobok tejto poistenej sumy,“ konštatuje B. Lipšicová.

Asistenčné služby pomôžu pri problémoch

Súčasťou takmer každého druhu poistenia bývajú aj takzvané asistenčné služby. „Klienti môžu využiť pomoc asistenčnej služby pri starostlivosti o domácnosť, maloleté deti, domáceho miláčika či prevoz z a do zdravotníckeho zariadenia. Veľmi dobrou službou je aj možnosť konzultácie s lekárom a získanie druhého názoru na diagnózu či možnosť konzultácie s právnikom,“ vysvetľuje ich význam I. Kahanec.

Spravidla platí, že klient môže využiť asistenčné služby v súvislosti s poistnou udalosťou. Či už je napríklad hospitalizovaný, stal sa invalidným, diagnostikovali mu závažné ochorenie a podobne. V rámci životného poistenia bývajú asistenčné služby súčasťou balíka a ľudia si ich nemusia uzatvárať ako pripoistenie. Niektoré poisťovne ponúkajú zase podľa analytika z Brokerie asistenčné služby za príplatok na úrovni jedného až dvoch eur mesačne. Na trhu sú aj produkty, pri ktorých je možné si priplatiť aj nadštandardné asistenčné služby.

Allianz – Slovenská poisťovňa napríklad v životnom poistení ponúka v rámci asistenčných služieb telefonickú odbornú poradňu, v rámci ktorej má poistený nárok na takzvaný druhý lekársky názor. Ľudia si môžu pripoistiť aj službu, ktorá zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci v prípade poistnej udalosti. Asistenčná služba je k dispozícií 24 hodín denne. Ide o služby ako preprava po hospitalizácii, doprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii, rehabilitácia po hospitalizácii, kontrola domácnosti počas hospitalizácie, asistencia v domácnosti po hospitalizácii, návšteva praktického lekára v domácnosti a podobne. Jednotlivé asistenčné služby sú buď súčasťou životného poistenia, alebo si ich klient môže pripoistiť.

Komunálna poisťovňa zase k vybraným produktom životného poistenia ponúka možnosť uzatvorenia asistenčných služieb ProDoctor. Táto služba stojí jedno euro mesačne. Poistenci vďaka tomu získajú prístup k poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám. Balík zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia a poradenstvo týkajúce sa Covidu-19. Službu môžu využiť telefonicky, online či prostredníctvom mobilnej aplikácie.

životnému poisteniu ponúka asistenčné služby aj poisťovňa Uniqa. Ľudia majú v rámci nich lekára na telefóne, nadštandard v zdravotníckom zariadení, starostlivosť o domácnosť, opatrovanie dieťaťa či dovoz a odvoz do práce v prípade úrazu, prednostné objednanie k lekárovi, návštevu lekára v domácnosti a podobne. V rámci verejného prísľubu ponúka aj poskytnutie druhého lekárskeho názoru na diagnózu od odborníka. Okrem toho poskytuje možnosť konzultácií s odborníkmi na duševné zdravie a príležitosť otestovať svoje fyzické a duševné zdravie online.

Inzercia