Kto si berie na plecia hypotéku, mal by myslieť aj na možnosť, že ju v určitom období nemusí mať z čoho splácať pre vážnu chorobu či úraz. Poisťovne pre tieto prípady ponúkajú rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou. Tento produkt je primárne určený na krytie hypotekárneho úveru či iných pôžičiek. Poistná suma sa v takom prípade na začiatku rovná dlžnej čiastke a postupne klesá približne rovnako, ako sa znižuje suma, ktorú klient dlhuje banke.

Samotné rizikové životné poistenie si klienti uzatvárajú pre prípad choroby, úrazu, úmrtia, straty zamestnania, práceneschopnosti či invalidity. Snažia sa tak primárne zabezpečiť seba, ak sú živiteľmi rodiny alebo splácajú hypotéku. S klesajúcou poistnou sumou sa uzatvárajú pripoistenia smrti, invalidity či kritických chorôb. Výhodou takejto poistky je nižšia cena v porovnaní s produktom, ktorý má nastavenú fixnú poistnú sumu.

„Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou môže samozrejme slúžiť aj na krytie bežných výdavkov alebo zabezpečenie rodiny, nakoľko klesajúca poistná suma ponúka cenovo výhodnejšie krytie ako v prípade konštantnej poistnej sumy. Z určitého pohľadu je predpoklad, že v čase sa znižujú záväzky, respektíve rastú finančné rezervy a teda postačuje na krytie aj klesajúca poistná suma pre prípad smrti namiesto konštantnej,“ hovorí riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal Petra Heseková.

Dôležité je nastavenie poistnej sumy

Podľa sprostredkovateľov, na ktorých sa obrátil portál Finsider, je v prípade hypotéky dôležité myslieť na poistenie pre prípad smrti. Napríklad v prípade úmrtia jedného z rodičov môže byť z tohto poistenia vyplatený zostatok alebo podstatná časť úveru, čo by malo odbremeniť pozostalých od finančných problémov so splácaním. Pozor si treba dať na výšku poistnej sumy. Nemusí totiž pokryť výšku hypotéky či rezervu na živobytie pre pozostalých.

Podľa P. Hesekovej sa poistná suma často nastavuje do výšky hypotekárneho úveru, čo nie vždy musí v konkrétnom čase postačovať na splatenie zostatku úveru. „Klesanie poistnej sumy pre prípad smrti totiž nekopíruje klesanie istiny úveru, čo znamená, že v určitom momente môže byť poistná suma nižšia ako je zostatok istiny úveru. Špeciálne sa tento rozdiel zväčšuje, čím vyššia je úroková sadzba a pomalšie nám na začiatku klesá istina úveru. To znamená, že v týchto časoch vyšších úrokových sadzieb v bankách je potrebné buď myslieť na navýšenie poistnej sumy na začiatku, alebo prípadne si ju doplniť pripoistením smrti s konštantnou poistnou sumou,“ vysvetľuje.

rizikové životné poistenie
Rizikové životné poistenie si klienti uzatvárajú pre prípad choroby, úrazu či úmrtia. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik hovorí, že je chybou, ak si niekto napríklad pripoistením smrti s príliš rýchlo klesajúcou poistnou sumou nahradí štandardné poistenie s fixnou poistnou sumou. Ku koncu splácania úveru je takýto klient podpoistený, keďže poistná suma je nižšia ako dlžná suma.

Klienti majú okrem štandardného poistenia pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou pre jednu osobu alebo dvojicu k dispozícii aj takzvané hypopoistenie. To môže obsahovať aj krytie pre prípad kritickej choroby alebo invalidity. Poistka v takom prípade chráni klienta v prípade úmrtia, závažného ochorenia a čiastočnej či plnej invalidity.

Rizikové životné poistenie môže byť lacnejšie

Podľa M. Búlika je výhodou pripoistenia, že niektoré poisťovne pri ňom dávajú 99-percentnú zľavu z poistného počas posledných troch rokov splácania úveru. To znamená, že klient platí len jedno percento z pôvodného poistného. Pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou sa dá na rovnakom princípe uzavrieť aj pre prípad invalidity. Aj tu ide len o doplnkové pripoistenie. „Štandardne by toto riziko malo byť z hľadiska poistnej sumy nastavené počas celej poistnej doby tak, aby nahrádzalo čistý príjem alebo rozdiel medzi pôvodným príjmom a vyplácaným invalidným dôchodkom,“ dodáva M. Búlik.

Napríklad v prípade smrti a pri hypotéke 60-tisíc eur by mal mať človek s priemernou mzdou a výdavkami tisíc eur uzavreté poistenie smrti s konštantou poistnou sumou 24-tisíc eur a k tomu pripoistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou 60-tisíc eur. Prvé menované poistné riziko pokryje bežné výdavky na dva roky a vďaka pripoisteniu s klesajúcou poistnou sumou môže rodina jednorazovo splatiť zostatok istiny hypotéky.

Suma, ktorú nakoniec bude klient platiť za rizikové životné poistenie, sa odvíja od rizík, ktoré si osoba poisťuje, veku poisteného aj výšky poistnej sumy. Podľa poisťovní si ľudia v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť následkom úrazu alebo trvalé následky úrazu.