Manželský pár sa nasťahoval do nového domu. Ich sused svoju nehnuteľnosť ešte len dokončoval a preto okolo domu manželov pravidelne prechádzala ťažká stavebná technika. Jedno nákladné vozidlo raz omylom narazilo do ich plota. Zodpovednosť za škodu na seba prevzal sused, no ani po dlhom čase ju nevyriešil. Manželia to preto nahlásili vo svojej poisťovni a škodu si nárokovali z poistenia nehnuteľnosti. Poisťovňa im ju preplatila formou rozpočtu a poistné plnenie si ďalej vymáhala od suseda, ktorý za škodu zodpovedá.

Podobná situácia nemusí byť výnimočná. Poistenie nehnuteľnosti totiž nekryje len samotnú stavbu domu. „Poistenie nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vzťahuje na samotnú budovu vrátane jej všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove alebo pevne s ňou spojených. Napríklad vonkajšie schodiská, vonkajšie prípojky patriace k budove, predmety pevne pripevnené zvonku plášťa budovy ako napríklad markízy, pergoly, antény, klimatizačné zariadenia, solárne panely,“ vymenúva riaditeľ oddelenia neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefan Fajnor.

Kryté môžu byť podľa neho aj vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy. Ide napríklad o garáž, hospodársku budovu, altánok, studňu či oplotenie. Avšak, poisťovne majú rôzny prístup k poisteniu vedľajších stavieb. Niektoré automaticky pripoistia vedľajšie stavby do určitého percenta z hodnoty hlavnej nehnuteľnosti. Š. Fajnor hovorí, že spravidla je to vo výške 20 percent až 50 percent. „A v niektorých poisťovniach je potrebné priamo vymenovať a pripoistiť jednotlivé vedľajšie stavby,“ upozorňuje riaditeľ oddelenia neživotného poistenia z Finportalu.

Súčasťou poistenia nehnuteľnosti môže byť aj krytie škôd v záhrade. Niektoré poisťovne to berú ako poistenie okrasných rastlín ši trávnika. „Krytie sa môže líšiť v závislosti od poisťovne. Je rozdiel, či poisťovňa preplatí len zničenie úrody živlom, divou zverou alebo aj jej odcudzenie,“ vysvetľuje Š. Fajnor.

Poistenie záhrady a okolia domu v poisťovniach

Poisťovne na Slovensku môžu pristupovať k poisteniu okolia domu či záhrady odlišne. Napríklad Kooperativa hovorí, že jej poistenie nehnuteľnosti zahŕňa aj krytie stavieb v okolí hlavnej budovy, ak sa nachádzajú na rovnakej adrese, akú má poistená nehnuteľnosť. Ide o súbor vedľajších budov a ostatných stavieb, kde patrí garáž, hospodárske budovy, altánok či prístrešok, plot, bazén aj vírivka, čistička odpadových vôd, septik či žumpa, studňa, solárne panely, fotovoltická elektráreň, tepelné čerpadlo, sauna a podobné stavby.

„Čo sa týka záhrady a trávnika, našim klientom ponúkame možnosť ich samostatného pripoistenia k poisteniu nehnuteľnosti. Pokiaľ ide o krytie rizík, pre okolie domu platia rovnaké riziká ako pre poistenú nehnuteľnosť,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

poistenie záhrady
Ilustračné foto: Depositphotos / poistenie záhrady

Podobnú filozofiu má aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Okrem vedľajších stavieb či plota je u nej súčasťou poistenia budovy aj stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie a zásoby paliva v mieste poistenia budov. Poistenie vedľajších stavieb je tiež kryté na rovnaké riziká, ako je poistená aj samotná nehnuteľnosť.

Poisťovňa Generali okrem spomínaných súčastí domu hovorí napríklad aj o garážovom stojisku a iných nebytových priestoroch. Podobne ako pri predošlých dvoch poisťovniach platí, že okolie domu je rovnako ako hlavná stavba kryté v prípade požiaru, výbuchu, úderu blesku, nárazu dopravného prostriedku, víchrice, povodne, zemetrasenia, úniku vody, vandalizmu, krádeže, prepätia a podobne.

Poisťovňa Wüstenrot v rámci poistenia nehnuteľnosti kryje napríklad aj vonkajší krb, zabudované záhradné osvetlenie, chodníky, živé ploty či okrasné rastliny, kry či stromy zasadené v záhrade, skalky, kaskády či jazierka. Jej hovorkyňa Zuzana Zúbeková uvádza, že do poistenia sa počítajú aj pevne uchytené hojdačky, preliezačky či stojany na sušenie bielizne.

Podľa jej slov ale musí byť priľahlý pozemok oplotený tak, že nie je prístupný verejnosti. Vedľajšie stavby, ploty, chodníky a garáž sú poistené na všetky riziká ako hlavná nehnuteľnosť, no okrasná záhrada je poistená na škody spôsobené z rizík ako požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, krupobitie, zosuv lavín či pôdy, zrútenie skál a zemín, zemetrasenie, náraz vozidla či pád stromov a stožiarov.

Drobné škody vybavia aj bez obhliadky

Poisťovne síce hovoria, že okolie domu je poistené pred takmer rovnakými rizikami ako samotný dom, no môžu sa zásadne líšiť napríklad v limitoch krytia či v požiadavkách na zabezpečenie proti krádeži. „Častokrát sa v praxi pri poistných udalostiach v rámci okolia domu stretávame napríklad so zlým alebo havarijným stavom vedľajších stavieb, častým javom je aj nedostatočná výška oplotenia pri odcudzení vecí na pozemku. Taktiež je problémom nedostatočná poistná suma pre krytie vedľajších stavieb a podobne,“ upozorňuje Š. Fajnor z Finportalu.

Škody okolo domu sa často vyznačujú tým, že sú pomerne nízke. Napríklad menšie poškodenie chodníka či záhrady sa môže pohybovať v desiatkach eur. Vtedy sa majiteľ nehnuteľnosti môže stretnúť aj s tým, že k nemu poisťovňa nevyšle žiadneho likvidátora, ktorý by škodu, jej príčinu a následky nakoniec vyhodnotil. Podľa odborníkov sa to stáva pomerne často, hlavne ak je škoda v desiatkach až stovkách eur. Pre poisťovňu by vyslanie likvidátora znamenalo zbytočné náklady. Osobnú obhliadku poisťovne vynechávajú aj pri škodách, ktoré sa stavajú často a je ľahko identifikovaný dôvod ich vzniku.

Pri poistení majetku už väčšina poisťovní ponúka nahlásenie škody cez internet. V takom prípade sa vypĺňajú údaje o klientovi a číslo jeho poistnej zmluvy. Poisťovňa následne vyžaduje popis a priebeh poistnej udalosti. Dokladajú sa aj fotky poškodených vecí a uvádza sa odhadovaná suma škody. Škoda sa potom môže likvidovať dvomi spôsobmi. Buď si majiteľ nechá škodu opraviť a do poisťovne pošle faktúry, ktoré mu preplatí, alebo sa škoda likviduje rozpočtom. To znamená, že poisťovňa vyplatí odhadovanú sumu, od ktorej odpočíta spoluúčasť dohodnutú v zmluve.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: