Slovenské nemocnice sa musia povinne chrániť pred chybami, ktoré môžu nastať pri starostlivosti o ich pacientov. Tí od nich môžu v prípade pochybení žiadať náhradu škody. Ide o poistenie zodpovednosti za škody. Kým napríklad motoristi platia za poistenie zodpovednosti zväčša maximálne niekoľko stoviek eur, nemocnice platia desaťtisíce eur. A poistené sú na výrazne nižšie sumy ako vodiči.

Nemocnice musia platiť výrazne drahšie poistky predovšetkým preto, lebo u nich existuje vysoké riziko, že spôsobia škodu. Odškodné, ktoré musia vyplácať, sa často pohybuje v desiatkach až stovkách tisíc eur. Poisťovne by takýto produkt neposkytovali, ak by na ňom prerábali. Príjem z poistného tak musí prevýšiť náklady, ktoré má poisťovňa s týmto produktom spojené. A keďže sú tieto poistky drahé, nemocnice sa poisťujú na pomerne nízke sumy.

Povinnosť poistiť sa proti prípadným chybám nemocniciam nariaďuje priamo zákon. Je to podobné ako pri notároch, účtovníkoch či finančných sprostredkovateľoch, ktorí takisto musia mať uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti. Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik hovorí, že samotné nastavenie zmluvy je vecou každej nemocnice. „To znamená, že nemocnica rozhoduje napríklad o tom, akú poistnú sumu si na zmluve nastaví. Poistnou zmluvou nemocnica prenáša riziko na poisťovňu a až čas ukáže, či poistenie s týmito podmienkami bolo pre nemocnicu prínosom alebo len finančnou záťažou,“ tvrdí analytik.

Nemocnice sa chránia nízkymi sumami

Zdravotnícke zariadenia, ktoré spadajú pod štát, hľadajú poisťovňu pomocou verejných súťaží. Všetky zmluvy, ktoré si objednáva štátna inštitúcia, musia byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Súkromné nemocnice si poisťovne vyberajú na základe vlastných pravidiel.

Napriek tomu, že ľudia môžu po chybách od nemocníc žiadať v niektorých prípadoch aj milióny eur, poistné sumy na zmluvách sú nastavené na výrazne nižšie sumy. Napríklad v auguste tohto roku uzatvorila Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zmluvu s Komunálnou poisťovňou. Najväčšia slovenská nemocnica si v nej dohodla poistnú sumu vo výške 200-tisíc eur. Do tejto sumy potom poisťovňa môže plniť prípadné škody. Nemocnica musela za poistku jednorazovo zaplatiť 69 920 eur, čo je viac ako tretina celkovej poistnej sumy. Zmluva platí jeden rok a je v nej dohodnutá aj desaťpercentná spoluúčasť, ktorú UNB v prípade plnenia zaplatí z vlastných peňazí. Minimálna čiastka spoluúčasti je dohodnutá na úrovni 5 000 eur.

Poisťovne sa nepoisťujú na vyššie sumy z dvoch dôvodov. Prvým je príliš vysoká cena poistenia. Keďže so zvyšujúcou poistnou sumou rastie aj cena poistky, zdravotnícke zariadenia by si ju nemohli dovoliť. Mnohé z nich sú zadlžené a ich rozpočet na poistenie je preto pomerne obmedzený. Podľa M. Búlika sa nedá vylúčiť ani to, že poskytovatelia si len plnia zákonnú povinnosť s čo najnižšími nákladmi.

Druhým dôvodom je samotné fungovanie poistenia. Miloš Gáfrik zo sprostredkovateľskej spoločnosti Respect Slovakia vysvetľuje, že nastavenie poistných súm v rámci predmetného poistenia závisí aj od schopnosti danej poisťovne akceptovať, respektíve absorbovať dané riziko. „Poisťovanie zdravotníckych zariadení predstavuje špecifický segment poisťovania so špecifickými nárokmi poškodených, ako aj špecifickým postupom vymáhania týchto nárokov,“ hovorí . Poisťovňa musí pri nastavení zmluvy tiež počítať s hospodárnosťou produktu. Pri vysokých poistných sumách by muselo byť drahé aj samotné poistné, aby sa tento produkt udržal v zisku.

Poisťovne si musia dohodnúť aj kvalitné zaistenie produktu. Ide v podstate o poistenie, ktorým sa chránia samotné poisťovne. Bez neho nemôžu predávať daný produkt, pretože by poistné plnenie nemuseli zvládnuť. Zaistením tak prenášajú časť nákladov na iný subjekt.

To, či poistná suma nemocniciam na pokrytie škôd stačí, je podľa hovorkyne UNB Evy Kliskej individuálne. „Ak by sme všetky tie súdne spory prehrali, tak by určite nestačila. Ale v praxi to našťastie tak nie je. Mnohé žaloby sú neoprávnené a súdne procesy trvajú aj niekoľko rokov. K úhradám dochádza spravidla až na základe právoplatných rozhodnutí súdu. Napríklad za posledný rok sme nehradili žiadne škody na zdraví týkajúce sa poistenia a ani predtým to neboli vysoké sumy s prihliadnutím na to, že UNB je konglomerát piatich bratislavských nemocníc,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Finsider sa na nemocnice obrátil aj s otázkou, či je dôvodom na nastavenie nižších poistných súm ich obmedzený rozpočet. „Výška sumy poistného profesijnej zodpovednosti za škodu sa odvíja od minimálnej špecifikovanej výšky krytia pri procese obstarávania tohto typu poistenie. Nemocnica musí pri obstarávaní poistného zohľadniť svoje finančné možnosti,“ uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Martina Holecová. Iné nemocnice na otázky nereagovali.

Poistenie zodpovednosti je drahé

Vlani v auguste podpísala zmluvu na poistenie zodpovednosti aj Fakultná nemocnica v Trnave. Poistená je na dva roky v Kooperative. Zdravotnícke zariadenie si dohodlo poistnú sumu na úrovni 400-tisíc eur ročne. Súčasťou zmluvy je aj desaťpercentná spoluúčasť, jej minimálna výška je nastavaná na 3 000 eur. Za rok trnavská fakultná nemocnica zaplatí poistné v sume 99 750 eur aj s daňou z poistenia. Každý rok tak zaplatí na poistke štvrtinu sumy, na ktorú je poistená.

V prípade trnavskej i bratislavskej nemocnice je samotná cena poistenia v pomere k poistnej sume pomerne vysoká. V skutočnosti by malo ísť o najlacnejšie ponuky na trhu, keďže poisťovne musia vybrať poisťovňu vo verejnej súťaži. No veľká konkurencia tu nepanuje. Podľa informácií Finsideru sa do niektorých verejných súťaží často prihlási len jedna či dve poisťovne.

Samotnú výšku poistného ovplyvňuje množstvo faktorov. Cena závisí napríklad od počtu a formy realizovaných zákrokov v nemocnici, rozsahu jej špecializácie či dlhodobej škodovosti nemocnice. Čím je riziko pri sčítaní týchto faktorov vyššie, tým drahšia je aj poistka.

Nemocnice platia za poistky desaťtisíce eur. Ak urobia chybu, na vyplatenie odškodnenia im to nemusí stačiť
Poistenie zodpovednosti je drahšie, ak nemocnica vykonáva zložitejšie zákroky (Ilustrácia: DALL·E)

Poistenie zodpovednosti je drahé aj kvôli vysokej škodovosti v nemocniciach a sumám odškodného, ktoré pacienti od nemocníc žiadajú. Ak sa stane škoda, za ktorú nemocnica nesie zodpovednosť, zvyčajne sa jej výška pohybuje v desiatkach až stovkách tisíc eur. O tých väčšinou rozhoduje až súd. Akonáhle je poisťovňa informovaná o tom, že nemocnica čelí sporu o odškodné, musí počítať s budúci poistným plnením. Vtedy si odkladá rezervy na budúce poistné plnenie, o ktorom sa môže rozhodnúť až o niekoľko rokov. Ak by takýchto prípadov vzniklo v rámci poistného kmeňa viac, rizikovosť produktu stúpa. To v konečnom dôsledku tlačí cenu vyššie.

Škodovosť nemocníc je pritom pomerne vysoká. Podľa informácií Finsideru každá nemocnica zvyčajne nahlási aspoň jednu poistnú udalosť ročne. Vo všeobecnosti tiež platí, že čím väčšie je zdravotnícke zariadenia a čím zložitejšie robí zákroky, tým je počet nahlásených škôd vyšší. Ročne ich môže byť aj desať.

Aké poistky majú slovenské nemocnice

NemocnicaPoisťovňaPoistná sumaSpoluúčasťCena poisteniaPlatnosť zmluvy
Fakultná nemocnica TrnavaKooperativa400 000 €10 %, minimálne 3 000 €99 750 € ročne2 roky
Univerzitná nemocnica BratislavaKomunálna poisťovňa200 000 €10 %, minimálne 5 000 €69 920 € ročne1 rok
Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaUnion100 000 €2 000 €37 719 € ročne2 roky
Fakultná nemocnica TrenčínKooperativa500 000 €10 %, minimálne 330 €56 251 € ročne1 rok
Univerzitná nemocnica MartinKooperativa300 000 €150 €98 972 € ročne4 roky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura KošiceKooperativa300 000 €5 %, minimálne 2 320 €46 642,92 € ročne3 roky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové ZámkyKooperativa400 000 €1 %, minimálne 200 €33 205 € ročne2 roky (platnosť skončila 1. októbra 2023)
Zdroj: CRZ

Produkt musí byť v plusových číslach

Okrem nastavenia zmluvy ovplyvňuje cenu aj samotný princíp predaja. Poisťovňa spravidla nebude predávať produkt, ktorý jej neprináša zisk. Vzhľadom na rizikovosť preto musí byť aj poistné dostatočne vysoké na to, aby sa poistenie zodpovednosti nedostalo do straty. Poisťovne potrebujú, aby všetky náklady na poistenie boli nižšie než výdavky s ním spojené.

Poisťovne tak vyššou cenou zabraňujú tomu, aby sa pri nákladných škodách v nemocniciach nedostalo poistenie zodpovednosti do záporných čísel. Ziskovosť poistenia môže pritom kolísať. V jednom roku môže poisťovňa vybrať viac peňazí na poistnom a nemusí jej byť nahlásená žiadna škoda z nemocníc. V inom roku zase príde viac hlásení o škodách, ktoré nákladmi prevyšujú prijaté poistné.

Výšku poistného môže ovplyvniť aj nastavenie spoluúčasti. Ide o sumu alebo percento z poistnej sumy, ktorú pri škode musí zaplatiť nemocnica. Vyššia spoluúčasť zdravotníckeho zariadenia môže znamenať aj nižšiu cenu poistky. Okrem toho rozhodujú aj dohodnuté výluky. Ide o prípady škôd, ktoré poisťovňa nepreplatí. Keď je výluk z poistenia v zmluve viac, poistka je lacnejšia.

Podľa centrálneho registra si zodpovednosť dávajú nemocnice poistiť v rôznych spoločnostiach, hoci viaceré poisťovne tento produkt vôbec neponúkajú. „Skutočnosť, prečo niektoré poisťovne neponúkajú predmetné poistenie, je hlavne relatívne vysoká škodovosť daného segmentu poistenia, do tohto rozhodnutia však vstupuje aj viacero iných okolností ako napríklad nastavenie zaistných zmlúv, ale tiež rozhodnutie zahraničnej centrály poisťovne nevstupovať do tohto segmentu,“ hovorí M. Gáfrik. Poistenie zodpovednosti ponúka napríklad Komunálna poistovňa, Kooperativa, Generali, Union či Uniqa.

Rizikovosť tohto poistenia dokazuje aj to, že niektoré poisťovne ho síce ponúkali, ale po čase ho z portfólia vyradili. Urobila to napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa. Tá v súčasnosti ponúka len poistky menším zdravotníckym zariadeniam, ale samotné nemocnice nepoisťuje. Allianz neodpovedal, prečo od poisťovania nemocníc ustúpil.

Cenu preto ovplyvňuje aj konkurenčný boj na trhu. Keď poistenie ponúka menej spoločností, nemocnice musia akceptovať aj vyššie ceny poistiek.

Keď poistenie nestačí, platia škody z vlastného

Samotné nemocnice sa ku škodám, ktoré museli v minulosti vyplatiť a k tomu, či im na to poistenie stačilo, nevyjadrili. Tvrdia len, že každý prípad pacienta je individuálny a výšku odškodnenia určuje právoplatné rozhodnutie súdu. Z minulosti sú známe prípady, kedy nemocnica pochybila a čelila civilnej žalobe na náhradu škody.

Odškodné musela zaplatiť napríklad Trnavská nemocnica. Súd uznal odškodné 306-tisíc eur za pôrod, počas ktorého sa dieťaťu omotala pupočná šnúra okolo krku, z čoho mu vznikli doživotné následky na zdraví. Rozhodnutie prišlo až šesť rokov po pôrode. V niektorých poistných zmluvách je nastavená aj takzvaná retroaktivita. To znamená, že poisťovňa kryje aj také prípady, ktoré sa stali pred podpisom zmluvy. Lehota retroaktivity závisí najmä na posúdení zo strany poisťovne. Trnavská nemocnica sa dokonca najprv chcela s rodičmi dieťaťa dohodnúť mimosúdne, jej vtedajšia poistka by na sumu, ktorú žiadali rodičia, nestačila. O prípade tak rozhodoval súd.

Príklad z Trnavy ukazuje, že nemocniciam nemusí na škodu stačiť ani drahé poistenie. Akonáhle škoda presiahne poistnú sumu zo zmluvy, zvyšok musí nemocnica pokryť z vlastných zdrojov. E. Kliská z UNB hovorí, že v takýchto prípadoch sa peniaze na odškodné čerpajú z bežných prostriedkov, ktoré má nemocnica na hlavnom účte v štátnej pokladnici. Hoci bratislavská nemocnica posledný rok žiadne odškodné platiť nemusela, podľa hovorkyne to neznamená, že na budúci rok to nemôže byť inak, ak tak súd rozhodne. „Naozaj nevieme na sto percent prejudikovať ako prebiehajúce súdne spory dopadnú,“ dodala.

Odškodné 500-­tisíc eur odklepol aj súd v Nitre. Nitrianska nemocnica ho musí zaplatiť pacientovi, ktorý je v bdelej kóme, do ktorej upadol po nevydarenej operácii. Išlo o operáciu nosnej prepážky, ktorá sa uskutočnila ešte v roku 2007. Počas zákroku sa pacientovi zastavil krvný obeh, srdce prestalo biť a mozog zostal neokysličený. Lekár, ktorý operoval, bol o dva roky neskôr odsúdený za ublíženie na zdraví.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: