Zdravotné poistenie je na Slovensku zo zákona povinné. To znamená, že ho musí mať každý obyvateľ bez ohľadu na to, či je bez práce, zamestnaný alebo podniká. Odvody tak platí buď štát, firma za zamestnanca alebo podnikateľ sám za seba. Systém je nastavený tak, že každý si môže vybrať zdravotnú poisťovňu podľa vlastného výberu. V súčasnosti si možno vybrať spomedzi troch zdravotných poisťovní. Kto nie je so svojou zdravotnou poisťovňou spokojný, môže ju zmeniť. Zmena zdravotnej poisťovne so sebou nesie aj niektoré povinnosti.

Požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne možno do 30. septembra. Samotná zmena zdravotnej poisťovne potom prebehne od 1. januára nasledujúceho roku. Ak niekto podá prihlášku po 30. septembri, jeho požiadavka bude síce akceptovaný, ale zmena zdravotnej poisťovne sa uskutoční až o jeden rok neskôr. Žiadosť je možné aj vziať späť bez udania dôvodu.

Vlaňajšie štatistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ukazujú, že svoje zdravotné poistenie chcelo vlani zveriť inej spoločnosti 213 395 ľudí. Akceptovaných bolo len niečo málo cez 180-tisíc prihlášok. Počet neakceptovaných prihlášok oproti predchádzajúcemu roku klesol. Noví poistenci pribudli len dvom súkromným poisťovniam. Dôvera ich získala viac ako 13-tisíc a Union vyše 6 700. Všeobecná zdravotná poisťovňa o poistencov prišla. Počet jej klientov klesol o 20-tisíc.

Zmena zdravotnej poisťovne

Na zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné podať prihlášku do zvolenej poisťovne. Zo starej poisťovne sa netreba odhlasovať. Poisťovne núkajú viaceré možnosti, ako sa k nim prihlásiť. Aj keď je možné poistiť sa cez telefón alebo elektronicky, v konečnom dôsledku je potrebné prihlášku podpísať a včas doručiť do poisťovne. O tom, či zmena zdravotnej poisťovne prebehne včas, rozhoduje, či bude táto podpísaná prihláška podaná do poisťovne najneskôr 30. septembra.

Kto zmení svoju zdravotnú poisťovňu, mal by ešte pred koncom roka dostať z novej poisťovne nový preukaz poistenca. Zmenu zdravotnej poisťovne je pritom potrebné nahlásiť zamestnávateľovi. Urobiť tak treba do ôsmich dní, od kedy prebehla zmena, teda do 8. januára. Zamestnávateľ totiž platí za zamestnanca odvody a ak by mu niekto neoznámil, že u neho prebehla zmena zdravotnej poisťovne, posielal by peniaze naďalej do pôvodnej poisťovne. Túto zmenu treba nahlásiť svoj svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Živnostníci zase musia začať platiť odvody na nové číslo účtu.

Vzhľadom na podozrenia z nekalých prepoisťovacích praktík úrad vlani analyzoval prepoistenie jednotlivo v rokoch 2018 až 2022, aj sumárne za posledných päť rokov. Z dát vyplýva, že za posledných päť rokov sa päťkrát prepoistilo 6 526 poistencov. To znamená, že títo ľudia v posledných piatich rokoch každoročne zmenili poisťovňu. Štyrikrát sa prepoistilo 18 764 ľudí a trikrát 33 234 ľudí. Dvakrát za uvedené obdobie zmenilo zdravotnú poisťovňu 79 525 ľudí.

Z analyzovaných dát ďalej vyplýva, že napríklad obec Lomnička v okrese Stará Ľubovňa dominuje v top 30 obciach s najintenzívnejším prepoisťovaním za roky 2018 až 2022. V tejto obci sa tri a viackrát prepoistilo 40 percent obyvateľov obce. Nasleduje Ruská Voľa v okrese Vranov nad Topľou s 34 percentami obyvateľstva, na treťom mieste bola obec Lipovec v okrese Rimavská Sobota. Úrad tvrdí, že v najchudobnejších obciach Slovenska sa za päť rokov tri a viackrát prepoistilo takmer 60-tisíc ľudí.

Zdravotné poistenie
Zmena zdravotnej poisťovne prebieha vždy k 1. januáru (Ilustračné foto: Depositphotos/zmena zdravotnej poisťovne)

Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií zase vlani konštatoval, že až 80 percent obyvateľov Slovenska nezmenilo zdravotnú poisťovňu za posledných desať rokov ani raz. Na druhej strane, až 26-tisíc ľudí ju zmenilo šesť a viackrát. „Takmer všetci, ktorí často menia zdravotnú poisťovňu, žijú v najchudobnejších okresoch. Kým v polovici slovenských okresov je podiel často prepoistených obyvateľov nižší ako 0,1 percenta, v 18 okresoch je tento podiel vyšší ako dve percentá, teda viac ako 20-násobný. Sú to okresy s vysokou nezamestnanosťou,“ uviedol útvar.

Časté prepoisťovanie sa podľa analýzy útvaru deje aj v obciach s vysokým podielom vylúčeného rómskeho obyvateľstva. V niektorých zmenil zdravotnú poisťovňu šesť a viackrát každý piaty obyvateľ obce.

Zdravotné poistenie s benefitmi

Na Slovensku pôsobia len tri spoločnosti, ktoré ponúkajú verejné zdravotné poistenie – Dôvera, Union a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ľudia ich spravidla menia pre rôzne benefity, ktoré ponúkajú nad rámec zákona. Ide napríklad o príspevky na zákroky u zubára, vrátenie časti doplatkov za lieky či preplatenie niektorých operácií. Na ich získanie musia často splniť aj isté podmienky. Napríklad príspevok na zubára získa poistenec len vtedy, ak chodí na pravidelné preventívne prehliadky. Rovnaká podmienka platí, ak niektorá poisťovňa prispieva na okuliarový rám či sklá.

Každý rok sa tiež jednotlivé benefity môžu meniť, spravidla sa skôr zvyšujú sumy pri jednotlivých príspevkoch. Rozdiely sú niekedy aj v čakacích dobách na operačné zákroky, pri zľavách na kúpeľné pobyty či očkovaniach nad rámec zákona. Okrem toho poisťovne ľuďom ako bonus navyše ponúkajú napríklad on-line komunikáciu, mobilné aplikácie či elektronickú pobočku ako alternatívu osobnej návštevy.

Zmena zdravotnej poisťovne je pre ľudí občas aj nevyhnutná. Nie všetci lekári totiž majú uzatvorenú zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou. Ak má totiž človek poisťovňu, ktorá s lekárom zmluvu nemá, platí si aj za štandardnú zdravotnú starostlivosť. Za ošetrenie tak zaplatí v podstate dvakrát. Raz cez povinné zdravotné odvody a druhýkrát u nezmluvného lekára, ktorý si za vyšetrenie môže účtovať poplatok podľa svojho cenníka.