Všetky tri zdravotné poisťovne hospodárili v prvých šiestich mesiacoch tohto roka so stratou. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Celková strata zdravotných poisťovní dosiahla 146,5 milióna eur. Najvyššiu stratu vo výške 109,8 milióna eur si zaknihovala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Dôvera vykázala stratu 30,1 milióna eur a Union 6,5 milióna eur.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou označil vysokú stratu Všeobecnej zdravotnej poisťovne za alarmujúcu. Napriek tomu podľa neho nie sú úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ohrozené, keďže poisťovňa ku koncu júna preukázala, že zabezpečuje platobnú schopnosť v súlade so zákonnými požiadavkami.

„Z porovnania schváleného obchodno-finančného plánu so skutočnosťou k 30. 6. 2023 sa však javí, že riziká, ktoré VšZP identifikovala už v čase prípravy obchodno-finančného plánu na rok 2023, sa zhmotňujú a fungovanie štátnej poisťovne môže byť do konca roka ohrozené,“ tvrdí úrad.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: