Začiatok jesene je už tradične obdobím, kedy majú ľudia poslednú možnosť požiadať o prestup do inej zdravotnej poisťovne. Poisťovne ľudí spravidla lákajú na lacnejšie operácie, štedrejší príspevok na zuby či na vrátenie doplatkov za lieky. Zmena zdravotnej poisťovne prebehne vždy až na začiatku nového roka. Poistenci ale o to musia požiadať počas predchádzajúceho roka, najneskôr do 30. septembra.

Ak niekto podá prihlášku po tomto dátume, jeho požiadavka sa síce spracuje, ale na zmenu bude musieť poistenec čakať ďalší rok. Žiadosť je možné aj zrušiť. „Poistenec je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného roka. Späťvzatie musí byť podané písomne,“ vysvetľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na výber sú tri poisťovne

Na Slovensku pôsobia len tri zdravotné poisťovne – Dôvera, Union a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ľudia ich spravidla menia pre rôzne benefity, ktoré ponúkajú nad rámec zákona. Ide napríklad o príspevky na zákroky u zubára, vrátenie časti doplatkov za lieky či preplatenie niektorých operácií. Na ich získanie ale musia často splniť aj isté podmienky. Napríklad príspevok na zubára získa poistenec len vtedy, ak chodí na pravidelné preventívne prehliadky. Rovnaká podmienka platí, ak niektorá poisťovňa prispieva na okuliarový rám či sklá.

Ponúkané benefity sa tiež každý rok môžu meniť, prípadne sa zvyšujú sumy pri jednotlivých príspevkoch. Rozdiely sú niekedy aj v čakacích dobách na operačné zákroky, pri zľavách na kúpeľné pobyty či očkovaniach nad rámec zákona. Niektoré poisťovne ľuďom prispejú aj na umelé oplodnenie.

Okrem toho poisťovne ľuďom ponúkajú aj rôzne užívateľské benefity. Majú napríklad prepracovanú on-line komunikáciu, mobilné aplikácie či elektronickú pobočku ako alternatívu osobnej návštevy.

Zmena zdravotnej poisťovne
Zmena zdravotnej poisťovne prebieha vždy na začiatku januára daného roka. (Ilustračné foto: Freepik)

Zmena zdravotnej poisťovne je pre ľudí občas aj nevyhnutná. Nie všetci lekári totiž majú uzatvorenú zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou. Okrem všeobecných lekárov ide zubárov, gynekológov či očných lekárov. Poisťovňu tak niekto môže zmeniť aj kvôli lekárovi, ktorého chce pravidelne navštevovať, ale nemá zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou.

Ak má totiž človek poisťovňu, ktorá s lekárom zmluvu nemá, platí si aj za štandardnú zdravotnú starostlivosť. Za ošetrenie tak zaplatí v podstate dvakrát. Raz cez povinné zdravotné odvody a druhýkrát u nezmluvného lekára, ktorý si za vyšetrenie môže účtovať poplatok podľa svojho cenníka.

Zmena zdravotnej poisťovne v praxi

Žiadosť o zmenu si môže každý podať v poisťovni, do ktorej chce prestúpiť. Spravidla je to možné urobiť osobne, poštou alebo aj cez on-line formulár na jej webovej stránke. V každom prípade musí byť žiadosť vlastnoručne podpísaná. Ľudia tak môžu žiadosť vyplniť pri osobnej návšteve, alebo si ju vytlačiť doma a podpísanú poslať poštou. Pri on-line žiadosti ju poisťovne spravidla pošlú späť k žiadateľovi domov na podpis. Následná zmena zdravotnej poisťovne už prebehne automaticky.

Poistenec predsa len musí niečo vybaviť sám. Od začiatku januára bude mať osem dní na to, aby zmenu nahlásil svojmu zamestnávateľovi. V opačnom prípade môže dostať pokutu do 331 eur. Živnostníci by si zase mali zmeniť platobné údaje a číslo účtu novej poisťovne. Zmenu netreba nahlasovať všeobecnému lekárovi či špecialistom. Tiež už netreba vracať kartičku poistenca do starej poisťovne, novú dostane každý poštou. Akceptuje sa prihláška len do jednej poisťovne, inak je neplatná.

Niekedy sa stane, že poistenec o prestup nepožiada a neskôr zistí, že to niekto urobil za neho. „Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz poistenca vydala. Ak zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovela, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí,“ upozorňuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Aké benefity ponúkajú poisťovne (zmena zdravotnej poisťovne)?

Dôvera:

 • Ročný príspevok na zuby vo výške 150 eur.
 • Príspevok na okuliarové rámy a sklá pre deti do 18 rokov vo výške 50 eur.
 • Vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny do výšky 300 eur na každého člena rodiny.
 • Bezplatná prítomnosť blízkeho pri pôrode a telefonické konzultácie.

VŠZP:

 • Príspevok na zuby vo výške 60 eur a 450 eur na strojček na zuby pre deti.
 • Príspevok na doplatky za lieky na predpis vo výške 20 eur ročne.
 • Príspevok na 4. cyklus asistovanej reprodukcie do výšky 450 eur.
 • Príspevok na nepovinné očkovanie vo výške 50 percent ceny každej vakcíny.

Union:

 • Ročný príspevok na zuby vo výške 150 eur.
 • Preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti do 17 rokov (vrátane) bez finančného limitu.
 • Príspevok na umelé oplodnenie vo výške 1 200 eur.
 • Balík v hodnote 100 eur pre bábätká (monitor dychu, kurz plávania, novorodenecké potreby).