Zachovanie historického sila a premenu priemyselného brownfieldu na kancelárie a byty. To sľubuje developer Corwin na mieste bývalej fabriky na jedlé oleje Palma, podľa ktorej nazval aj svoj projekt.

Prvá etapa revitalizácie areálu bratislavskej Palmy dostáva svoju reálnu podobu. Developer Corwin zverejnil nové vizualizácie kancelárskych budov Uptown Offices, ktoré vyrastú v severnej časti pozemku ich projektu Nová Palma. Návrhy pochádzajú z dielne lokálnych ateliérov A1 Architecture či Ad Collegium a Superatelier.

Dreva bude menej

Z vizualizácii je zrejmé, že developer upustil od výstavby vysokej drevenej kancelárskej budovy, ktorú plánoval ešte v roku 2020. Narazil na slovenské zastarané protipožiarne predpisy, ktoré drevostavbám veľmi nefandia.

„Ani dvojročná snaha neviedla k ich zmene, no nevzdávame sa. Stali sme sa členmi pracovných skupín a komisií, ktoré majú pomôcť pri úprave týchto dnes už zastaralých predpisov,“ vysvetľuje pre Finsider projektový manažér Palmy Filip Gulan.

Budúca štvrť na Račianskej ulici Nová Palma naberá kontúry. Developer sľubuje ďalší mestský bulvár
Vizualizácia: Corwin

Napriek tomu sa developer použitia dreva úplne nevzdal. Na vizualizáciách vidno, že drevo má byť využité na časti fasády nových kancelárií. Stavebník plánuje využiť drevo v rezidenčnej časti areálu, ktorá sa bude stavať v neskoršej etape projektu.

 „A to aj v prípade, že by sa projekt musel riadiť aktuálne platnými normami, ktoré výšku výrazne obmedzujú,“ hovorí F. Gulan.

Protipožiarne normy limitujú drevostavby na päť nadzemných podlaží, čo je len 12 metrov. To na kancelársku budovu nestačí. Pritom len v susednom Rakúsku už vyrástla 84-metrová drevostavba – HoHo vo viedenskej mestskej časti Aspern. Najvyššia drevená budova na svete je Mjøstårnet v nórskom meste Brumunddal. Má 85,4 metra a 18 poschodí.

Živá štvrť a mestský bulvár

Areál Palmy by sa mal v nasledujúcich rokoch zmeniť na nové lokálne centrum s mixom funkcií. Okrem bývania a práce tam nájdu ľudia aj verejné priestory, športoviská, obchody, reštaurácie či ďalšiu občiansku vybavenosť. Urbanistickú štúdiu lokality navrhlo svetoznáme dánske štúdio Gehl Architects.

„Palma bude živá, priateľská a bezpečná štvrť,“ povedal David Sim, tvorca štúdie Palmy.

Budúca štvrť na Račianskej ulici Nová Palma naberá kontúry. Developer sľubuje ďalší mestský bulvár
Vizualizácia: Corwin

Uptown Offices budú kompaktné mestské bloky s námestiami a developer plánuje vstup do areálu z vylepšenej Račianskej ulice, ktorú chce premeniť na moderný mestský bulvár. Na tejto ulici jazdí električka, autá, ale sú tam aj chodníky pre chodcov. Obchodov, kade by sa dalo prechádzať je tam však málo.

Súčasťou prestavby bude aj rozšírenie Račianskej o jeden jazdný pruh, zriadenie semaforov, samostatnej cyklotrasy a širokého chodníka so zeleňou a stromoradím. Ten bude lemovať aktívny parter so službami prístupný priamo z ulice.

„Chceme Račiansku zrekonštruovať tak, aby na nej našli svoje miesto všetci. Zvýši sa celková bezpečnosť, bezbariérovosť a mobilita peších, cyklistov a ľudí využívajúcich MHD. Vďaka novým priebežným i odbočovacím jazdným pruhom a svetelnej križovatke aj celková priepustnosť ulice pre automobily,“ vysvetľuje F. Gulan.

Palma Uptown Offices by mala spĺňať najvyššie štandardy z pohľadu udržateľnosti, čím by mohla získať zelený certifikát LEED Platinum. Ten má aj kancelárska budova Einpark, ďalší projekt z portfólia Corwinu.

Budúca štvrť na Račianskej ulici Nová Palma naberá kontúry. Developer sľubuje ďalší mestský bulvár
Vizualizácia: Corwin

Časový harmonogram je otázny

Prvá etapa revitalizácie Palmy už má záväzné stanovisko hlavného mesta a je v súlade s územným plánom. Predpokladaný začiatok stavby je v roku 2025.

„Ponechali sme si aj dostatočnú časovú rezervu na prípadné komplikácie, napríklad individuálne obštrukcie, s ktorými sme sa už stretli v minulosti pri iných projektoch, preto termín považujeme za reálny,“ vraví F. Gulan.

Kedy sa pridajú zvyšné budovy v areáli, je otázne. Platný územný plán v ňom stále počíta s priemyselnou výrobou.

Plán revitalizácie Palmy je podľa developera v súlade s dokumentom Bratislava 2030, s koncepciou mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, ale aj so štúdiou o premene brownfieldoch.

Budúca štvrť na Račianskej ulici Nová Palma naberá kontúry. Developer sľubuje ďalší mestský bulvár
Vizualizácia: Corwin

„Počas dvoch rokov našej intenzívnej komunikácie s mestom, mestskou časťou a jej obyvateľmi sa nevyskytli zásadné námietky voči urbanistickej štúdii Palma,“ tvrdí developer.

Mestská časť Nové Mesto v minulosti mala výhrady k projektu a zdržovala ho. Rozsiahle pripomienky k projektu mal aj magistrát Bratislavy. Mesto žiadalo do vlastníctva odovzdať pozemné komunikácie, slúžiace na dopravnú obsluhu areálu. Na otázky Finsideru, kedy by mohlo dôjsť k zmene územného plánu a čo toto rozhodnutie brzdí, sa Nové mesto do uzávierky nevyjadrilo.

Ani Corwin si netrúfa odhadovať presný termín zmien v územnom pláne.

V areáli Palmy sa zachová aj niekoľko historických priemyselných objektov. Najvýraznejšie je silo. Developer ešte nie je definitívne rozhodnutý, čo s ním spraví, ale priznáva, že revitalizácia takéhoto objektu je extrémne náročný proces.

„Chceli by sme, aby v ňom našli svoje miesto napríklad aj milovníci kultúry,“ f. dodáva Gulan. Pripomína, že ak nedostanú povolenia načas, staré budovy ďalej chátrajú, a ich obnova bude náročnejšia a nákladnejšia.

Budúca štvrť na Račianskej ulici Nová Palma naberá kontúry. Developer sľubuje ďalší mestský bulvár
Nová Palma vyrastie na mieste bývalej fabriky na jedlé oleje (Vizualizácia: Corwin)

Nová Palma v číslach

  • 5 kancelárskych budov s 9 podlažiami
  • 27,5-tisíc m2 kancelárskych priestorov
  • 1 218 bytov
  • 1 605 parkovacích miest
  • 2025 začiatok výstavby
  • 2027 dokončenie prvej časť Palmy

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: