V minulom roku pocítilo aspoň jednu z troch zložiek chudoby a sociálneho vylúčenia takmer 800-tisíc obyvateľov Slovenska. Chudoba tak vlani ohrozovala 14,8 percenta ľudí. Ich celkový počet ale za posledných desať rokov klesol o viac ako 300-tisíc. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Spomedzi trochzložiek chudoby a sociálneho vylúčenia je najviac ľudí ohrozených takzvanou príjmovou chudobou. Tí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami ako je národná hranica chudoby. Vlani pod touto hranicou žilo 11,4 percenta osôb. Ide približne o 615-tisíc obyvateľov.

Najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou bol v Banskobystrickom kraji. Bolo ich 24,3 percenta. Najmenej ohrozených obyvateľov, asi 5,9 percenta, má Bratislavský kraj. Ešte v roku 2019 bolo chudobou a sociálnym vylúčením ohrozených približne o 80-tisíc viac slovenských obyvateľov.