Dôchodkovú spoločnosť v druhom pilieri vlani zmenil rekordný počet ľudí. Sociálna poisťovňa vydala sporiteľom celkovo 53 226 akceptačných listov. Rok predtým to bolo 39 893 akceptačných listov. Tie sú potrebné na zmenu dôchodkovej spoločnosti.


„Nárast vydaných akceptačných listov v roku 2020 naznačuje zvýšený záujem sporiteľov o ich prestup v rámci II. dôchodkového piliera do inej DSS,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Ak sporiteľ do inej dôchodkovej spoločnosti ešte neprestúpil, respektíve od jeho posledného prestupu uplynul viac ako jeden rok, vydanie akceptačného listu je bezplatné. V ostatných prípadoch za vydanie akceptačného listu sporiteľ platí 16 eur. „Akceptačný list pri osobnom požiadaní vybavuje pobočka na počkanie, v prípade elektronickej žiadosti zašle akceptačný list do elektronickej schránky sporiteľa a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť,“ informovala Sociálna poisťovňa.