Spoločnosť Partners Group spustila pre svojich klientov službu vzdialeného overenia identity. Cloudovú službu overenia identity pomocou tvárovej biometrie prevádzkuje technologická spoločnosť Softec.


Sprostredkovatelia majú často problém poskytovať svoje služby na diaľku, pretože zákon im prikazuje, aby svojho klienta ešte pred poskytnutím služby overili. Nestačí však, ak klient ukáže cez videohovor svoj doklad totožnosti. Nové riešenie od Softecu ponúka možnosť spoľahlivého overenia identity prostredníctvom tvárovej biometrie samotným klientom pomocou smartfónu a dvoch dokladov: platného občianskeho preukazu a druhého dokladu, napr. vodičského preukazu, preukazu zdravotného poistenia či pasu.

„Naša cloudová služba overenia identity poskytuje automatické čítanie a prepis dát z dokladu totožnosti (OP), identifikáciu tváre na snímke (doklad totožnosti a selfie), overenie živosti klienta, ako aj vyhodnotenie biometrickej zhody tvárí získaných v procese verifikácie,“ vraví riaditeľ divízie poisťovacích a maklérskych systémov spoločnosti Softec Peter Varga. Použitie tvárovej biometrie je podľa neho veľmi intuitívne. „Klienti dokážu jednoducho overiť svoju identitu použitím svojho smartfónu, alebo tabletu,“ dodal Varga.