Aj keď pre pandémiu koronavírusu sa mnoho firiem dostalo do problémov, stále majú prístup k úverom vďaka nástrojom Európskej centrálne banky. Uviedla to Národná banka Slovenska v novej publikácii s názvom Frankfurtské hárky.


Vďaka nástrojom ECB sa úroky na pôžičky nefinančným spoločnostiam aj v pandemických časoch držia v blízkosti historických miním, na úrovni 1,5 percenta. „Je tiež dôležité, že úvery sú výhodné vo všetkých krajinách eurozóny. Prístup k financovaniu firmám uľahčili aj opatrenia vlád, ktoré okrem schém na podporu zamestnanosti prisľúbili aj úverové garancie,“ tvrdí NBS.

Úroky z firemných úverov sa držia blízko historických miním