Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN) sa na Slovensku používa už od roku 2004, kedy krajina vstúpila do Európskej únie (EÚ). Napriek tomu môže mať niekto problém zistiť IBAN z čísla účtu a naopak, zistiť svoje číslo účtu z tvaru IBAN. Ekonomický portál Finsider preto pripravil prehľadný článok o tom, ako sa orientovať v číslach a zložení tvaru IBAN a ako si vyskladať IBAN z čísla účtu.

Čo je to IBAN


IBAN (International Bank Acount Number) je medzinárodný formát čísla účtu, ktorý sa na Slovensku používa od roku 2004 a pri platbách sa už tento tvar čísla účtu musí používať povinne od roku 2016. Každá krajina EÚ má pritom svoju vlastnú národnú dĺžku a štruktúru formátu IBAN.

Slovenský IBAN sa v elektronickej forme skladá z 24 znakov alfanumerických znakov bez medzier. Pri písomnej podobe sa IBAN skladá z 24 znakov rozdelených do skupín po štyri znaky oddelených medzerou. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny, ktorý je v slovenskom prípade vo SK.

IBAN sa skladá:

  • prvé dva znaky sú vždy kód krajiny (SK, CZ a podobne),
  • ďalšie dva znaky sú vždy čísla a predstavujú kontrolné číslice (25, 68 a podobne),
  • ďalšia časť je takzvané predčíslie účtu (napríklad 000 289),
  • posledné číslice sú záverečné čísla účtu (napríklad 198 742 6353).

Ďalšie dva znaky predstavujú kontrolné číslice, ktoré sú automaticky doplnené systémom rôzne pre každý účet. Nasleduje štvormiestny kód banky, ktorý identifikuje konkrétneho poskytovateľa platobnej služby. Potom IBAN obsahuje predčíslie účtu a základné číslo účtu.

Predčíslie účtu môže tvoriť maximálne šesť čísel. Ešte pred povinným používaním IBAN tvaru slúžilo predčíslie účtu ako identifikátor banky. V prípadoch, kedy má predčíslie menej ako šesť číslic, zvyšok čísel sa nahradí nulami na prvých miestach zľava. Každé číslo účtu samostatne tvorí maximálne 16 čísel.

IBAN z čísla účtu

Ako si teda v praxi vyskladať IBAN z čísla účtu? V tomto prípade je nutné poznať viacero parametrov. V prvom rade je to kód krajiny, z ktorého číslo účtu pochádza. Ďalej je dôležitý kód banky, predčíslie účtu a samotné číslo účtu. Problémom môžu byť kontrolné číslice, ktoré sú jedinečné pre konkrétny bankový účet.

Národná banka Slovenska (NBS) preto vytvorila kalkulačku na vytvorenie IBAN tvaru z predčíslia a čísla účtu. Ľudia si ale môžu ľahšie overiť správnosť IBAN tvaru, ak poznajú zvyšné parametre.

Napríklad, ak má klient má číslo účtu v Slovenskej sporiteľni s kódom banky 0900. Jeho predčíslie účtu tvorí šesť núl. Samotné číslo účtu je 3083962278. Kontrolné čísla môžu byť napríklad 49.

IBAN z čísla účtu teda bude v tvare SK49 0900 0000 0030 8396 2278.

IBAN z čísla účtu
IBAN z čísla účtu si ľudia môžu vytvoriť aj pomocou kalkulačky od NBS. (zdroj foto: NBS)

Číslo účtu z IBAN tvaru

O niečo jednoduchšie je identifikovať samotné číslo účtu a predčíslie z tvaru IBAN. Keď totiž niekto pozná podobu celého IBAN tvaru, vie si pomocou jeho rozloženia zistiť aj jednotlivé parametre. Napríklad, ak je IBAN v tvare SK68 0720 0002 8919 8742 6353.

V tomto prípade ide o slovenské číslo účtu, keďže na začiatku IBAN tvaru je značka SK. Kontrolné číslice sú 68. Podľa nasledujúci štyroch čísel ide o číslo účtu NBS.

Predčíslie tohto účtu tvoria číslice 000289. Samotné číslo účtu je 1987426353.