Dostanú penzisti rodičovský dôchodok od vojakov? Po dôchodkovej reforme bývalej vlády platilo, že rodičovský bonus budú dostávať len rodičia zamestnancov, ktorí platia odvody do Sociálnej poisťovne. Neskoršou zmenou legislatívy sa rozhodlo, že sa bude tiež vyplácať rodičovský dôchodok od vojakov. Zmena sa dotkla napríklad aj policajtov či hasičov.


Rodičovský dôchodok sa dostal na konci roka 2020 aj do ústavy. Odsek, ktorý sa venuje bonusu, hovorí, že každý môže prispieť časť dane či odvodov ľuďom, ktorí ho vychovali. Konkrétne podmienky už určuje zákon o sociálnom poistení. O nároku na rodičovský dôchodok nerozhoduje poisťovňa, ale príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.

Rodičovský dôchodok od vojakov (nárok):

 • Rodičia v dôchodku, ktorých deti pracujú ako vojaci, majú rovnaké podmienky ako dôchodcovia s deťmi, ktoré platia odvody do Sociálnej poisťovne.
 • Rodičia vojakov dostanú v tomto roku rodičovský bonus len v prípade, že ich deti pracovali v Ozbrojených silách SR v roku 2022.
 • Rodičovský dôchodok od vojakov dostanú rodičia, ktorí poberajú:
  • starobnú penziu,
  • invalidnú penziu a zároveň už dosiahli dôchodkový vek,
  • výsluhovú penziu a zároveň už dosiahli dôchodkový vek,
  • invalidnú výsluhovú penziu a zároveň už dosiahli dôchodkový vek.
 • Príslušníci Ozbrojených síl SR vyplniť písomné vyhlásenie profesionálneho vojaka a doručiť ho Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.
 • Povinnosť sa pritom týka aktívnych aj bývalých príslušníkov týchto zložiek. V opačnom prípade ich rodičia v penzii peniaze nedostanú.
 • Ak vojak nechce, aby rodičovi/ rodičom vznikol nárok na rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť žiadny úkon.
 • Rodičov vojakov o priznaní rodičovského dôchodku nikto informovať nebude, automaticky bude poukázaný na účet rodiča alebo jeho adresu.

Rodičovský dôchodok od vojakov (suma):

 • Rodičovský bonus od vojakov sa dôchodcom počíta z ich služobného platu, z ktorého platia vojaci odvody v rámci svojich interných systémov.
 • Každý vojak prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi v penzii.
 • V roku 2024 sa berie do úvahy hrubá mzda vojaka, z ktorej platí odvody do systému sociálneho zabezpečenia v roku 2022.
 • Vypočítajte si výšku rodičovského dôchodku na jednoduchej kalkulačke.
Rodičovský dôchodok od vojakov v roku 2024
Aké sú podmienky pre rodičovský dôchodok od vojakov v roku 2024? (Ilustračné foto: Freepik/rodičovský dôchodok od vojakov)
 • Ak vojak pred dvomi rokmi mesačne zarobil v hrubom tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov v penzii dostane jednorazovo 180 eur.
 • Rodičovský dôchodok od vojakov sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov.
 • Najvyšší rodičovský dôchodok od vojakov sa tak v tomto roku počíta z maximálnej sumy na úrovni 1 564,80 eura.
 • Aj keby vojak pred dvomi rokmi zarobil viac ako 1 564,80 eura mesačne, jeho rodič v dôchodku dostane maximálne 282 eur za celý rok.

Rodičovský dôchodok od vojakov (výplatný termín):

 • Pôvodne mali penzisti od. januára 2024 začať dostávať rodičovský príspevok pravidelne spolu so svojim dôchodkom. Napokon ho dostanú celý a naraz.
 • Dôchodcovia by mali dostať rodičovský príspevok v júni 2024. Peniaze im prídu spolu s dôchodkom v ich výplatnom termíne.
 • Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Každý dôchodca má svoj výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku.
 • Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Spravidla je pri sviatkoch výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.
 • Rodičovský dôchodok sa teda bude vyplácať 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21. a 24. júna 2024.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: