Dôchodcovia, ktorí okrem slovenského dôchodku poberajú tiež penziu zo zahraničia, musia výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia nahlásiť do konca augusta tohto roka.Túto informáciu potrebuje Sociálna poisťovňa zo zákona na to, aby poberateľovi korektne vyrátala trinásty dôchodok, ktorý vyplatí v novembri.


Penzista musí nahlásiť výšku penzie za august. Na nahlásenie týchto údajov slúži elektronický formulár. Ak dôchodca poberá penziu len zo Slovenska, táto povinnosť sa ho netýka.

Výška dôchodkov je dôležitá na výpočet trinásteho dôchodku. Keď niekto nenahlási aj penziu zo zahraničia a 13. penziu dostane vo vyššej sume, bude musieť vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená. V eFormulári treba vyplniť základné identifikačné údaje o penzistovi podľa jednotlivých riadkov, uviesť údaje o dôchodku z cudziny a odoslať ho.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: