Slovenskí dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, musia do 15. októbra tohto roka doručiť Sociálnej poisťovni takzvané potvrdenie o žití. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Ide o zákonom predpísanú podmienku na vyplatenie dôchodku do krajín mimo EÚ, kam ho štát dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Potvrdenie musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním a súčasne musí byť úradne overený napríklad notárom. Až keď ho penzisti odošlú, štát im vyplatí dôchodok za tretí štvrťrok (od 1. júla do 30. septembra 2022). Tlačivá už poisťovňa týmto dôchodcom poslala v januári tohto roka. K dispozícii je aj v na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa naposledy vyplatila do zahraničia spolu 33 038 dôchodkových dávok. Najviac ich smerovalo do Kanady (1 470) a Spojených štátov amerických (1 056).