Zvýšené geopolitické napätie spôsobuje, že 95 percent firiem mení svoje doterajšie investičné plány, ako aj pripravované finančné operácie. Vyplýva to z prieskumu EY, podľa ktorého v dôsledku geopolitických rizík takmer polovica (43 percent) generálnych riaditeľov odkladá plánované investície až do doby, kým sa situácia nezlepší.


Viacerí respondenti (40 percent) zároveň uviedli, že zmeny robia aj vo svojich dodávateľských reťazcoch a premiestňujú prevádzkové aktíva (39 percent). Až tretina šéfov svetových firiem v prieskume hovorí, že na vybraných trhoch ukončí svoje aktivity alebo úplne zastaví plánované investície.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: