Okrem bežných ľudí využili odklad splátok úverov aj tisícky firiem. Podľa údajov Národnej banky Slovenska si firmy na Slovensku odložili splátky úverov v celkovej výške 2,8 miliardy eur.


Väčšina z firiem využila odklad na deväť mesiacov. To znamená, že im odklad splátok končí začiatkom tohto roku. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne očakáva problémy so splácaním menej ako päť percent stredných a veľkých firiem.

Spoločnosti, ktoré nedokážu splácať úver, by sa mali čím skôr obrátiť na banku. „K požiadavkám klientom pristupujeme individuálne. Ak klienti majú problém začať splácať – riešením je predĺženie odkladu splácania, predĺženie splatnosti úveru, zmena splátkového kalendára tak, aby lepšie kopíroval ich možnosti. Zohľadňujeme napríklad sezónnosť, nižšie splátky na začiatku splácania, balónové splácanie a podobne. Najmä pri tých klientoch, ktorí majú perspektívu obnovy a opätovného rozbehu činnosti. Firmy, ktoré problém nemajú, začali splácať podľa dohodnutého splátkového kalendára,“ vraví člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Noro Hovančák.