Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne bude Juraj Barta. Na starosti bude mať retailové bankovníctvo, ktoré do konca januára viedol Zdeněk Románek. Vymenovanie J. Bartu musí ešte potvrdiť Európska centrálna banka.


„Hovorí sa, že vždy, keď niečo končí, niečo iné začína. U nás to teraz neplatí, nič nekončí a nič nezačína – pokračujeme v našej ceste stať sa najlepším poradcom pre život a podnikanie našich klientov. Možno po nej skúsime ísť ešte o niečo rýchlejšie a odvážnejšie – aj keď už tempo nasadené Zdeňkom Románkom je impozantné. Bude pre mňa cťou a potešením sprevádzať najlepší retailový tím na slovenskom bankovom trhu týmto dobrodružstvom tak, aby sme boli užitoční pre našich klientov, pre banku, pre Slovensko a aby nás to všetkých bavilo,“ povedal Juraj Barta.

Juraj Barta doteraz pôsobil na pozícii riaditeľa riaditeľa odboru digitálnych a omnikanálových ciest. V Slovenskej sporiteľni pôsobí už takmer 18 rokov. Najprv mal na starosti analýzy trhu, neskôr bol hlavným ekonómom banky a potom šéfoval marketingu. V posledných rokoch zodpovedal za vývoj elektronických kanálov a digitálny predaj.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)