Asset management Slovenskej sporiteľne znížil na dva mesiace vstupné poplatky o 20 percent. Zľava bude platiť do 28. novembra 2021. Správca si chce takto pripomenúť 20. výročie svojho vzniku.


Zľava z poplatku platí pre jednorazové investície do fondov Asset Management Slovenskej sporiteľne ako aj do fondov Erste Asset Management. Kto chce toto zvýhodnenie využiť, musí investíciu zadať cez aplikáciu George.

Minimálna výška jednorazovej investície je 150 eur. Pri pravidelnom investovaní klienti neplatia vstupný poplatok.