Spoločnosť ČSOB Asset Management získala od Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie dvoch nových podielových fondov. Pôjde o fondy ČSOB Fér Vyvážený a ČSOB Fér Rastový.

V oboch prípadoch je depozitárom fondu Československá obchodná banka.