Ak niekoho od začiatku júna tohto roka lekár po návšteve ambulancie uzná práceneschopným (PN), je povinný vystaviť potvrdenie v elektronickej podobe. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. Administratívnu záťaž v rámci péenky tak za pacienta po novom vybavia príslušné inštitúcie.


V hraničných prípadoch ale môžu ambulantní lekári a lekári zdravotníckych zariadení vystaviť papierové potvrdenie o práceneschopnosti. Sociálna poisťovňa bude prechodne v opodstatnených prípadoch akceptovať vystavené tlačivá.

Štát eviduje narastajúci počet všeobecných lekárov, gynekológov a lekárov zdravotníckych zariadení, ktorí sa do systému elektronických PN zapájajú. Vyše 98 percent lekárov je technicky pripravených vystaviť elektronickú péenku. Od januára budúceho roka v systéme pribudnú aj lekári špecialisti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: