Uniqa potvrdila, že Národnej banke Slovenska (NBS) už uhradila pokutu vo výške 200-tisíc eur. Ide o najvyššiu pokutu, akú kedy poisťovňa na Slovensku od regulátora dostala.


NBS ju udelila na základe podnetu klientky, ktorej poisťovňa nechcela vyplatiť poistné plnenie. Počas sankčného konania jeho rozsah ešte rozšírila a poisťovňu potrestala celkovo za tri skutky, z ktorých dva označila za vysoko závažné porušenie predpisov. Poisťovňa klientke poistné plnenie nakoniec vyplatila.

Hoci Uniqa proti prvostupňovému rozhodnutiu podala rozklad, Banková rada NBS pôvodné rozhodnutie potvrdila. Napriek tomu, že sa s ním Uniqa nestotožňuje, neplánuje sa brániť súdnou cestou. „Na základe právnej analýzy, zvážení všetkých právnych možností, dopadov a prípadného výsledku správnej žaloby, sme sa rozhodli, že ďalšie právne kroky v danej veci nepovažujeme za zmysluplné, a to aj napriek skutočnosti, že sa s rozhodnutím NBS v celom rozsahu nestotožňujeme. Máme za to, že pokiaľ závery prvostupňového rozhodnutia Banková rada NBS vo svojom druhostupňovom rozhodnutí vo veľkej časti potvrdila, môžeme dôvodne očakávať, že ak by bolo súdom rozhodnutie zrušené a vrátené späť NBS, tá by pristupovala a vykladala ustanovenie podobne ako v tomto konaní,“ uviedla Uniqa vo svojom stanovisku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: