Samostatný finančný agent JNP Finance musí zaplatiť pokutu vo výške tisíc eur. Národná banka Slovenska ju ju firme udelila za to, že nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania.

Podľa centrálnej banky osoba vykonávajúca funkciu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za finančné sprostredkovanie spoločnosti JNP Finance, ktorá je zároveň odborným garantom spoločnosti, v čase od 29. septembra 2019 do 26. februára 2020 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Odborný garant totiž do 28. septembra 2019 úspešne nevykonal odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Túto skúšku absolvoval až 27. februára 2020.

Zároveň tá istá osoba od 21. novembra 2019 do 26. februára 2020 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov, v sektore prijímania vkladov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia. Hoci podľa zákona mala odbornú skúšku pre vyšší stupeň v týchto sektoroch vykonať do 20. novembra 2019, vykonala ju až 27. februára 2020.

Spoločnosť JNP Finance mala vlani podľa Finstatu celkové výnosy 426 505 eur. Jej zisk dosiahol 4 235 eur. JNP Finance má licenciu pre päť sektorov sprostredkovania, v portfóliu jej chýba len sektor kapitálového trhu. Firma sa špecializuje na životné poistenie, dôchodkové zabezpečenie a poistenie firiem. JNP Finance aktuálne spolupracuje s 22 podriadenými finančnými agentmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: