Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenska musia v januári doručiť takzvané potvrdenie o žití. V tlačovej správe na to upozornila Sociálna poisťovňa s tým, že bez toho nemôže bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok. Penzisti tak predídu aj prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.


Povinnosť sa týka dôchodcov, ktorí žijú v krajinách Európskej únie či Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ a EHP) a Švajčiarska. V tomto prípade je potrebné tlačivo zaslať jedenkrát ročne do 31. januára. Ak ide o krajinu mimo EÚ a EHP či Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka. Najbližšie do 15. januára 2023.

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike túto povinnosť nemajú, Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky. Povinnosť každoročne predkladať potvrdenie o žití z Česka skončila na začiatku vlaňajška.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: