Príplatok k príspevku na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) stúpne zo sto eur na 200 eur. Vyplýva to z legislatívneho návrhu ministerstva práce, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.


Základná suma pri starostlivosti o jednu osobu s ŤZP pre opatrovateľa od júla stúpla na 615,50 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP je suma na úrovni 818,60 eura mesačne.

Sumy peňažných príspevkov je v súčasnosti možné ešte zvýšiť, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovník nemá príjem zo zamestnania ani nepoberá dôchodok. V súčasnosti je príplatok na úrovni sto eur. Po zmene zákona stúpne na 200 eur.