Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch informovala takmer 173 814 živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla tohto roka. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Listom, v papierovej forme im zaslala 147 152 zásielok a elektronicky ďalších 26 662. Viac ako 37 847 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 135 967 ďalších dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Nové odvody za mesiac júl je potrebné uhradiť do 8. augusta tohto roka. Väčšina SZČO bude platiť minimálne poistné.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: