Proaktívna listová kampaň finančnej správy na podporu plnenia povinností pri výbere dane z prevodu vlastníctva nehnuteľností bola úspešná. Štátu sa tak podarilo dodatočne vybrať na daniach a zdravotných odvodoch viac ako 28 miliónov eur. vyplýva z výsledkov tohtoročnej prierezovej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na výrub a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností.


Finančné riaditeľstvo oficiálne spustilo kampaň v roku 2021, pričom priamo sa dotkla vytypovaných prevodov nehnuteľností od roku 2016. „Vďaka tejto iniciatíve boli adresnými listami upozornení vytypovaní daňovníci o tom, že mohla ich pozornosti uniknúť daňová a taktiež odvodová povinnosť. Týmto krokom mohli občania podniknúť nápravu bez toho, aby im za nesplnenie zákonných povinností hrozila zo strany štátu sankcia,“ zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Podiel zdanených nehnuteľností v rokoch 2016 až 2019 sa po zaslaní listov zvýšil z pôvodných 32 percent v roku 2016 až na 55 percent v roku 2022. V ostatných troch rokoch sa listy posielali ešte pred lehotou na podanie daňového priznania. Podiel zdanených nehnuteľností z celkového počtu nehnuteľností, ktoré finančná správa identifikovala, že by mali podliehať zdaneniu, dosiahol rozpätie 52 percent až 55 percent.

U vybraných daňovníkov, ktorí nezareagovali na list, bola po ďalšom preverení dorubená daň v celkovej výške 597-tisíc eur. V prípade dane z príjmov z prevodu nehnuteľnosti je odhadovaný ročný daňový výpadok bezmála 22 miliónov. Národnými kontrolórmi neboli pri tejto kontrolnej akcii zistené porušenia záväzných právnych predpisov.